Καθορίστηκαν μετά από προκήρυξη οι συνθέσεις των Μονίμων Επιτροπών του Τμήματος και καταβλήθηκε προσπάθεια για τη λειτουργία τους. Μετά από αρκετό χρονικό διάστημα οι μισές από αυτές δεν λειτουργούν κυρίως λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος από τα μέλη που εμείς ορίσαμε. Ο τρόπος της προκήρυξης είναι σαφώς δημοκρατικός αλλά αποδεικνύει την αδυναμία της επιλογής και άλλων συναδέλφων που έχουν αποδείξει το ενδιαφέρον τους αλλά δεν εκδήλωσαν επιθυμία συμμετοχής στη προβλεπόμενη προθεσμία. 
Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS