Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

  • ΘΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Ø Ιόνιο Πανεπιστήμιο* 

Με αφορμή τα πολλά προβλήματα που αντιμετώπισε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, από την πρώτη κιόλας ημέρα της ίδρυσής του, το Τμήμα διατύπωσε τις θέσεις του για το θέμα αυτό. 

Ειδικότερα, το Τμήμα κατέθεσε τις θέσεις του για τη Χωροθέτηση των κτιριακών εγκαταστάσεων, το βραχυπρόθεσμο κτιριακό προγραμματισμό, την Ανάπτυξη με νέα Τμήματα, την Αυτονόμηση και τη θετική λειτουργία της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου. 

· Ήδη το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αυτονομείται, θεσμοθετήθηκαν δυο νέα Τμήματα και δρομολογήθηκε η επίλυση του κτιριακού του προβλήματος. 

Ø Τροποποίηση θεσμικού πλαισίου μελετών δημοσίου 

Η Δ.Ε, αφού μελέτησε τα διάφορα και πολυσέλιδα σχέδια, που έστειλε η αρμόδια Επιτροπή του ΤΕΕ, διατύπωσε τις θέσεις της σε σχέση με τα πρώτα θέματα που αφορούν στους βασικούς άξονες του θεσμικού αυτού πλαισίου. 

Ø Τροποποίηση Γ.Π.Σ πόλεως Κέρκυρας 

Ø Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Κέρκυρας 

Το Τμήμα, στην προσπάθειά του για την προώθηση και ολοκλήρωση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού στο Νομό μας κατέθεσε μια σειρά προτάσεων για τις αναγκαίες μελέτες που πρέπει να εκπονηθούν άμεσα καθώς και για την οργάνωση Γραφείων στην Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών, στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και στο Δήμο Κερκυραίων, με μοναδική αρμοδιότητα την προώθηση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. 

Ø Τροποποίηση θεσμικού πλαισίου ΤΕΕ 

Οι κυριότερες από τις προτάσεις του Τμήματος αφορούσαν στην εκλογή των μελών της κεντρικής και των τοπικών Αντιπροσωπειών, στην εκλογή των μελών των Επιστημονικών Επιτροπών, στην Εκλογή των Οργάνων Διοίκησης, κεντρικά και περιφερειακά [Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ να εκλέγεται στις γενικές εκλογές με καθολική ψηφοφορία], στη σύγκληση της πρώτης ειδικής συνεδρίασης της Α, στην περιφερειακή διάρθρωση του ΤΕΕ [Τα Π.Τ. πρέπει να αντιστοιχίζονται ευθέως με τις Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας] και στα Πειθαρχικά Συμβούλια, τα αιρετά μέλη των οποίων προτείνεται να εκλέγονται με άμεση ψηφοφορία σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. 

Ø Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

Προκειμένου να διαμορφωθεί η τελική πρόταση επί του παραπάνω θέματος, περισσότερο γνωστού ως Χωροταξικό Σχέδιο της Περιφέρειας, η Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών ζήτησε από τους Φορείς - και το ΤΕΕ φυσικά - τις απόψεις τους επί της Γ´ φάσης της μελέτης αυτής . Το ΤΕΕ δια της Μόνιμης Επιτροπής του, αφού μελέτησε το σχέδιο, εξέφρασε τις απόψεις του επ´αυτού. 

Ø Επικαιροποίηση της μελέτης Χωροταξικό Σχέδιο ΠΙΝ 

Πρόκειται για επικαιροποίηση της μελέτης Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειάς μας, την οποία ανέθεσε το υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ σε μελετητικό Γραφείο των Αθηνών, μαζί με την επικαιροποίηση των χωροταξικών σχεδίων και άλλων Περιφερειών της Χώρας. 

Το Τμήμα, υπέβαλε στη μελετήτρια, στην Περιφέρεια και στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών τις δικές του θέσεις και προτάσεις που παρήχθησαν με τη βοήθεια της αρμόδιας Μόνιμης Επιτροπής του. 

Το Χωροταξικό Σχέδιο της Περιφέρειας εγκρίθηκε ήδη από το Περιφερειακό Συμβούλιο και αφού ενσωματωθούν σ´ αυτό και οι προτάσεις των εμπλεκόμενων Φορέων, θα προωθηθεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

Το Τμήμα όμως, εκτός των θέσεών του, διαδραμάτισε και έναν άλλο ρόλο. Διαπιστώνοντας ότι πολλοί από τους εμπλεκόμενους Φορείς δεν είχαν αποδώσει, μάλλον, την πρέπουσα σημασία στη σπουδαιότητα του θέματος, πρωτοστάτησε ώστε να προκληθεί μεγάλη κινητικότητα και να οργανωθούν αρκετές συνεδριάσεις, συσκέψεις και συζητήσεις, σε πολλά επίπεδα, στις περισσότερες των οποίων συμμετείχαν εκπρόσωποί του. Εν τέλει, το αποτέλεσμα ήταν η ευαισθητοποίηση πολλών Φορέων, η σοβαρή ενασχόλησή τους με το θέμα και η διατύπωση εκ μέρους τους συγκεκριμένων θέσεων και προτάσεων. 

Ø Οδικό δίκτυο Ν. Κέρκυρας 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος κατέθεσε προτάσεις για τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο, σε συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου με θέμα την κατάσταση του οδικού δικτύου του Νομού. 

  • ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Ø AutoCAD 1 

Οργανώθηκε από το Τμήμα μας και το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Μελών του ΤΕΕ [Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε Α.Ε] . Ήταν αυτοχρηματοδοτούμενο, διάρκειας 64 ωρών. Περιελάμβανε τις ενότητες: 
  • 2D Σχεδίαση
  • Εισαγωγή στην 3D Σχεδίαση
  • Εκτύπωση
Το παρακολούθησαν 12 συνάδελφοι. 

Σημειώνεται ότι το 1/3 του κόστους του καλύφθηκε από τον προϋπολογισμό του Τμήματος με αποτέλεσμα την οικονομική ελάφρυνση των συμμετασχόντων. 

Ø Σχεδίαση Η/Μ εγκαταστάσεων με Η/Υ 

Οργανώθηκε από Τμήμα μας¦ και τον Τοπικό Σύλλογο Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Είχε διάρκεια 10 ώρες και το παρακολούθησαν περισσότεροι από 20 συνάδελφοι, με ελεύθερη είσοδο. 

Ø Έτοιμοι σοβάδες και νέα προϊόντα ξηράς δόμησης 

Πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου 2002 στις εγκαταστάσεις της εταιρίας Knauf, στο Στάνο Αμφιλοχίας. Συμμετείχαν 25 μηχανικοί. 

Ø Σεμινάριο για τεχνικούς ασφάλειας 

Οργανώθηκε από το Τμήμα με τη συνεργασία του εδώ παραρτήματος του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλ. Μ-Η Μηχανικών. Πραγματοποιήθηκε στις 18-19 Ιανουαρίου 2003. Συμμετείχαν 60 μηχανικοί. 

Ø Επεμβάσεις Γεωτεχνικής Μηχανικής, 5 - 6 Απριλίου 2003. 

Οργανώθηκε από το Τμήμα με τη συνεργασία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών. 

Στόχος του ήταν: 
  • Η παρουσίαση των θεμελιωδών αρχών του Γεωτεχνικού Σχεδιασμού των συνήθων έργων Πολιτικού Μηχανικού με βάση τις οριακές καταστάσεις ''αντοχής'' και ''λειτουργίας'' που εισάγονται από τους σύγχρονους Ευρωκώδικες και
  • Η παρουσίαση πληροφοριών και πρακτικών οδηγιών για την αποτελεσματική οργάνωση, διεξαγωγή και αξιοποίηση των Γεωτεχνικών Ερευνών, η αναγκαιότητα των οποίων έχει πλέον αναγνωρισθεί από όλους τους φορείς του συστήματος παραγωγής έργων.

 

Ø Διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών - ΓΟΚ

 

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση των συναδέλφων μηχανικών οι οποίοι ασχολούνται κυρίως με την έκδοση οικοδομικών αδειών και την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών. 

Πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα, στις 9 και 10 Μαΐου 2003. Συμμετείχαν περισσότερα από 100 άτομα, διπλωματούχοι μηχανικοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, στελέχη και υπάλληλοι της Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Νομαρχίας, του Πολεοδομικού Γραφείου του Δήμου Κερκυραίων και της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

 

 

 

 

 

  

 

  • ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

 Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Τμήματος και της διαρκούς ενημέρωσης των μελών του Επιμελητηρίου στις νέες τεχνολογίες κατασκευής των μεγάλων έργων, κλιμάκια Μηχανικών επισκέφθηκαν: 

Ø Την υποθαλάσσια σήραγγα ζεύξης Πρέβεζας - ´Ακτιου στις 11 Μαΐου 2002 

Ø Τη γέφυρας Ρίου - Αντίριου, την ίδια ημέρα. 

Ø Την Εγνατία οδό, από την Ηγουμενίτσα έως το Μέτσοβο, στις 28 και 29 Μαρτίου 2003. 

Πάγια θέση του Τμήματος αποτελεί η ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της UΝΕSCO. Προς αυτή την κατεύθυνση, πέραν της διεθνούς επιστημονικής συνάντησης για την προστασία και ανάπτυξη των ιστορικών πόλεων, που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2002, στην πόλη μας και της έκθεσης που οργανώσαμε στα πλαίσια της συνάντησης αυτής, ανέλαβε την παραγωγή τόσο του φακέλου υποστήριξης της πρόταση προς την Unesco για την ένταξη της πόλης, όσο και τη συμπληρωματική πρόταση, με πρόσθετα στοιχεία και πιο αναλυτική τεκμηρίωση. Την αρχική πρόταση είχε συντάξει Ομάδα Εργασίας αποτελούμενη από τις Αρχιτέκτονες Μ. Μητροπία και Β. Αλεκτορίδου, οι οποίες κατάρτισαν και τη δεύτερη πρόταση, με τη βοήθεια της καθηγήτριας του ΕΜΠ Α. Αγοροπούλου Μπιρμπίλη, του καθηγητού του Ιονίου Πανεπιστημίου Ν. Καραπιδάκη, της Εφόρου της Η´ Εφορείας Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων Α. Καραμάνου και τη σημαντική συμβολή του ΥΠΠΟ]. 

Ευχαριστούμε.... 

Όλους τους συναδέλφους που, με την πολύτιμη συμμετοχή τους στις Μόνιμες ή έκτακτες Επιτροπές, Ομάδες Εργασίας, τα διάφορα Συμβούλια και λοιπές Επιτροπές ως εκπρόσωποι του ΤΕΕ, στήριξαν ουσιαστικά τη λειτουργία του Τμήματός μας. Τους ευχαριστούμε θερμά! 
Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS