Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

  • ΜΕΛΕΤΕΣ
Ομάδες εργασίας του Τμήματος εκπόνησαν τις ακόλουθες μελέτες: 

&  Συμπλήρωση του υπάρχοντος αρχείου πολεοδομικής και λοιπής νομοθεσίας - δημιουργία αρχείου χαρτών 

&  Ενημέρωση υποβάθρων περιοχών Ανεμόμυλου και Νέου Λιμανιού - Νέου φρουρίου Κέρκυρας, με στοιχεία αριθμού ορόφων και αδόμητων οικοπέδων. 

&  Συλλογή και επεξεργασία συμπληρωματικών στοιχείων και συμπλήρωση της πρότασης για την ένταξη της Πόλης της Κέρκυρας στον Κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. 

&  Σύστημα διαχείρισης πολεοδομικών παραμέτρων του σχεδίου πόλεως Κέρκυρας και οροθετημένων οικισμών του Νομού Κέρκυρας. 

&  Ο Τουρισμός - Παραθερισμός στις παράκτιες περιοχές της Κέρκυρας: Αρνητικός συντελεστής ή παράγοντας βιώσιμης ανάπτυξης. 

&  Χωροταξική διάρθρωση των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο νομό της Κέρκυρας.[Η μελέτη αυτή ανατέθηκε στο Τμήμα από το ΠΕΣΥ Ιόνιων Νησιών]. 

&  Σύστημα διαχείρισης πολεοδομικών παραμέτρων του σχεδίου πόλεως Κέρκυρας και οροθετημένων οικισμών του Νομού Κέρκυρας. 

Στόχος της μελέτης αυτής είναι η δημιουργία ενιαίου ψηφιακού υποβάθρου του εν ισχύ Σχεδίου της Πόλεως της Κέρκυρας και των οριοθετημένων οικισμών του Νομού καθώς και η διαχείριση όλων των πολεοδομικών παραμέτρων τους. Το προϊόν της μελέτης αυτής [πλήρες αυτόνομο πρόγραμμα με τεράστιο όγκο δεδομένων], θα παρουσιαστεί στους μηχανικούς σε ειδική εκδήλωση, μαζί με το Web site του Τμήματος και θα τους διανεμηθεί δωρεάν με τη μορφή CD. 

  • ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ø Το έργο του Κερκυραίου Μηχανικού Ιωάννη Παρμεζάν. Συγγραφέας Α. Αγοροπούλου - Μπιρμπίλη, καθηγήτρια ΕΜΠ. ´Εκδοση ΤΚ/ΤΕΕ, σελ. 128, Κέρκυρα 2001.

 

 

Η Διοικούσα Επιτροπή όρισε εκπροσώπους του Επιμελητηρίου στα παρακάτω συμβούλια και Επιτροπές: 

ØΠεριφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ιονίων Νησιών 

ØΠεριφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων 

ØΠεριφερειακό Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (Π.Σ.Χ.Ο.Π)Β/θμια ΕΠΑΕ 

ØΠεριφερειακή Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης [ΠΕΕΚΑ] 


Ø Συμβούλιο ΧΟΠ Ν.Α Κέρκυρας 

Ø Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων 

Ø Α/θμια ΕΠΑΕ 

Ø Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης 

Ø Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή του ’ρθρου 4 του Ν. 2218/1994 

Ø Επιτροπή Επίβλεψης Μελετών ΕΠΑ 


v Δ.Σ της ΑΓΡΟΚ και Επιτροπή Διαχείρισης προγράμματος leader+ 

v Τοπική Συντονιστική Επιτροπή, όργανο διοίκησης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης 

v Τεχνικό Συμβούλιο του Ιονίου Πανεπιστημίου 

v Εποπτεύουσα Επιτροπή Γραφείου ΤΣΜΕΔΕ Κέρκυρας 

v Διοικητικά Συμβούλια των ΔΕΥΑ των Δήμων Κερκυραίων, Λευκιμμαίων, Κασσωπαίων, Μελιτειέων 

v Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Επιχείρησης του Δήμου Κερκυραίων [ΑΝΕΔΚ] και στο Δ.Σ της Επιχείρησης Τεχνικών ´Εργων του ίδιου Δήμου [ΕΤΕΔΚ] 


Ακόμα, το Τμήμα όρισε εκπροσώπους του σε πολλές Επιτροπές εισήγησης για ανάθεση μελετών και έργων αλλά και σε Επιτροπές για την εξέταση διαφόρων θεμάτων. 

Το Τμήμα συμμετείχε ενεργά, σε συνεδριακές εκδηλώσεις τρίτων και σε διάφορα προγράμματα, ενώ ο Πρόεδρος, μέλη της Δ.Ε και του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας του Τμήματος έλαβαν μέρος σε πολλές συσκέψεις για ενδιαφέροντα θέματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

  • ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ψ Συνέδριο Τοπογράφων - Φωτογραμμετρητών 

Πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα από τις 2 έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2002 το θεσμοθετημένο Διεθνές Συνέδριο της Επιτροπής για την Εγγύς Φωτογραμμετρία και τεχνικές Τεχνητής Όρασης [Επιτροπή V] για την τετραετία 2000-2004. 

Στα πλαίσια του σημαντικού αυτού συνεδρίου, το οποίο έτυχε της στήριξης και ενίσχυσης του Τμήματος, παρουσιάσαμε σε Ομάδα διακεκριμένων συνέδρων, την υποψηφιότητα της πόλης μας για την ένταξή της στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco. 

Ψ Ημερίδα: Αποτίμηση και αναβάθμιση υφιστάμενων κατασκευών από σκυρόδεμα ή από φέρουσα τοιχοποιία. 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ´Ερευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας στο πεδίο των κατασκευών, με τη βοήθεια του ΤΕΕ Τμήματος Κέρκυρας. Κέρκυρα 22 Ιουνίου 2001 

Ψ Ημερίδα: Η συμβολή της γυναίκας στην τοπική αυτοδιοίκηση 

To Τμήμα εκπροσωπήθηκε στο συνέδριο με το παραπάνω θέμα, που οργάνωσαν στην Κέρκυρα τον Μάρτιο του 2002 ο Σύνδεσμος Τοπικών Δήμων και Κοινοτήτων της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών. 

Ψ Ημερίδα για την παιδεία 

Το Τμήμα συμμετείχε ως εισηγητής σε ημερίδα για την Παιδεία που οργάνωσε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας, στις 23 Φεβρουαρίου 2002. 
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1.  Στην προγραμματική σύμβαση για την ανάδειξη και συντήρηση του Νέου Φρουρίου και την υποστήριξη του Π.Γ του Δήμου. 

2.  Στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΓΡΟΚ Α.Ε 

Η ΑΓΡΟΚ είναι διαδημοτική επιχείρηση που διαχειρίζεται κοινοτικά προγράμματα και συγκεκριμένα τα προγράμματα Leader και Leader Plus. To Τμήμα συμμετέχει στο Δ.Σ της Εταιρίας αυτής και στην Επιτροπή Διαχείρισης του προγράμματος leader+ 

3.  Στο Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Κερκυραίων 

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη των υποβαθμισμένων περιοχών του Δήμου Κερκυραίων. 

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού αποφασίστηκε η συμμετοχή του ΤΚ/ΤΕΕ σε στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη και ορίστηκαν εκπρόσωποί του στην Τοπική Συντονιστική Επιτροπή, όργανο διοίκησης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, 

Το ΤΕΕ θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα με την πράξη: "ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ" συνολικού Π/Υ 30.000 Euro, περίπου, η οποία θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Μαρτίου 2004. 

  • ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ
Ο Πρόεδρος, μέλη της Δ.Ε και του Προέδρου της Αντιπροσωπείας του Τμήματος έλαβαν μέρος σε πολλές συσκέψεις για διάφορα θέματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

Ø Πολεοδομικός σχεδιασμός 

Συμμετείχαμε σε δυο συσκέψεις για τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό τμημάτων της πόλης, που οργάνωσαν τον Ιανουάριο του 2002 διαδοχικά, η Επιχείρηση Τεχνικών ´Εργων του Δήμου και ο Δήμος Κερκυραίων. 

Ø Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας 

Το Τμήμα συμμετείχε σε σειρά συσκέψεων, σε πολλά επίπεδα, με αφορμή την επικαιροποίηση της μελέτης "χωροταξικό σχέδιο της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών". Οι πιο σημαντικές από αυτές τις συνεδριάσεις ασφαλώς ήταν η συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, όπου η συμμετοχή του Προέδρου της Δ.Ε ήταν ουσιαστική, τόσο στη διαδικασία του διαλόγου, όσο και στη λήψη της σχετικής απόφασης και η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου [5/9/03 - Λευκάδα] κατά την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω μελέτη. 

Ø ΕΟΤ 

Το Τμήμα παρέσχε νομική κάλυψη στους διπλωματούχους μηχανικούς, υπαλλήλους του ΕΟΤ Κέρκυρας, που οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος τους η τοπική Ένωση των Τεχνολόγων επειδή δεν εφάρμοζαν τις διατάξεις του Π.Δ 318/94. Οι κατηγορούμενοι συνάδελφοι αθωώθηκαν. 

  • ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ø Στον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, 
για τον τρόπο εκτέλεσης των δημοσίων έργων, με αφορμή την καταδίκη συναδέλφου μηχανικού, εργολήπτη Δ.Ε. 

Ø Στην Περιφέρεια Ι.Ν, 
για την ανάκληση απόφασης με την οποία ανατέθηκαν σε Αρχιτέκτονα Μηχανικό καθήκοντα που δεν εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου [έλεγχος σύνθετων μηχανολογικών εγκαταστάσεων - έλεγχος των οικονομικών στοιχείων επένδυσης]. 

Ø Στον Νομάρχη για την εκτός σχεδίου δόμηση. 
Συγκεκριμένα η παρέμβαση αποσκοπούσε στον περιορισμό της αύξησης της εκτός σχεδίου δόμησης, μέσω πράξεων της Διοίκησης, επεκτάσεις ορίων οικισμών, σημειακού χαρακτήρα, χαρακτηρισμός δρόμων ως δημοτικών με επακόλουθο τη δυνατότητα της κατά παρέκκλιση δόμησης και πολύ μικρών οικοπέδων]. 

Ø Στον Δήμαρχο Κερκυραίων, για τη λειτουργία του Πολεοδομικού Γραφείου 
Το ΤΕΕ, έκανε δυο παρεμβάσεις στο Δήμαρχο Κερκυραίων για τη λειτουργία του Πολεοδομικού Γραφείου του Δήμου. 

Ø Στους Δημάρχους της Κέρκυρας για τις Επιτροπές αξιολόγησης προς ανάθεση μελετών 
Μετά τη διαπίστωση ότι Δήμοι της Κέρκυρας δεν περιλαμβάνουν εκπρόσωπο του ΤΕΕ στις Επιτροπές Αξιολόγησης Μελετών, το Τμήμα ζήτησε από όλους τους Δημάρχους στο εξής οι Επιτροπές αυτές να περιλαμβάνουν και εκπροσώπους του Επιμελητηρίου προς όφελος της ορθής επιλογής και της διαφάνειας. 

Ø Στον Τοπικό και Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο 
για το Συνταγολόγιο των ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ 
Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS