(Συγκροτήθηκε στις 9/10/2014)

Τακτικά Μέλη

Αιρετά

 Α.Μ Επώνυμο  Όνομα Ειδικότητα Ιδιότητα
 022287 Αρβανιτάκη Ειρήνη Π.Μ. Πρόεδρος
 056595 Βοντετσιάνος Ιωάννης Π.Μ. Μέλος
 032155 Γουδέλης Δαμιανός Μ.Μ. Μέλος
 029046 Λευκαδίτης Γεώργιος Π.Μ. Μέλος
 044231 Μέριανος Δημήτριος Π.Μ. Μέλος

 Οριζόμενα

 Α.Μ Επώνυμο  Όνομα Ειδικότητα
 038728 Ρίγγας Σπυρίδων Α.Μ.
 030155 Χαλμούκης Ιωάννης Α.Τ.Μ.

 

Αναπληρωματικά Μέλη

 Αιρετά

 Α.Μ Επώνυμο  Όνομα Ειδικότητα
 055760 Μπαλατσινός  Δημήτριος Π.Μ.
 038162 Μπολέτσης Σταμάτιος Π.Μ.
       
       

Οριζόμενα

 Α.Μ Επώνυμο  Όνομα Ειδικότητα
 063173  Ρώσσης Νικόλαος Π.Μ.
 077959 Μαρτζούκος Γεώργιος Μ.Μ.
Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS