(Συγκροτήθηκε στις 23/02/2011)

Τακτικά Μέλη

Αιρετά

 Α.Μ Επώνυμο  Όνομα Ειδικότητα Ιδιότητα
  Γουδέλης Δαμιανός Μ.Μ. Πρόεδρος
  Σταγιάννος Βασίλειος Π.Μ. Αναπληρωτής
  Αντίοχος Σπυρίδων Π.Μ. Μέλος
  Αρβανιτάκης Μαρίνος Π.Μ. Μέλος
  Λευκαδίτης Γεώργιος Π.Μ. Μέλος

 Οριζόμενα

 Α.Μ Επώνυμο  Όνομα Ειδικότητα
  Ρίγγας Σπυρίδων Α.Μ.
  Χαλμούκης Ιωάννης Α.Τ.Μ.

 

Αναπληρωματικά Μέλη

 Αιρετά

 Α.Μ Επώνυμο  Όνομα Ειδικότητα
  Αγάθος  Ιωάννης Π.Μ.
  Μέριανος Ελευθέριος Π.Μ.
  Μπουχάγιαρ Σπυρίδων Μ.Μ.
  Ρώσσης Γεράσιμος Α.Τ.Μ.

Οριζόμενα

 Α.Μ Επώνυμο  Όνομα Ειδικότητα
   Ρώσσης Νικόλαος Π.Μ.
  Μαρτζούκος Γεώργιος Μ.Μ.
Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS