Συγκροτήθηκε στις 22/05/2008

Τακτικά Μέλη (Αιρετά)

1. Λευκαδίτης Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος
2. Στογιάννος Βασίλειος, Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Πρόεδρος
3. Αντίοχος Σπυρίδων, Πολιτικός Μηχανικός
4. Βοντετσιάνος Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός
5. Μέριανος Ελευθέριος, Πολιτικός Μηχανικός

Αναπληρωματικά Μέλη (Αιρετά)

1. Βελιανίτης Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός
2. Μοναστηριώτης Χαρίλαος, Πολιτικός Μηχανικός
3. Γκόρος Αθανάσιος, Πολιτικός Μηχανικός
4. Γιαλοψός Ιωάννης, Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός
5. Λινάρδος Αθανάσιος, Πολιτικός Μηχανικός
Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS