Τακτικά Μέλη

Αιρετά 

Α.Μ. ΤΕΕ Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Ιδιότητα
029046 Λευκαδίτης Γεώργιος Π.Μ. Πρόεδρος
052264 Θύμης Ιωάννης Α.Μ. Αντιπρόεδρος
056595 Βοντετσιάνος Ιωάννης Π.Μ. Μέλος
032155 Γουδέλης Δαμιανός Μ.Μ. Μέλος
044231 Μέριανος Δημήτριος Μ.Μ. Μέλος

 

Οριζόμενα

Α.Μ. ΤΕΕ Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Ιδιότητα
063426 Αργυρού Σπυριδωνία - Ολυμπία Π.Μ. Μέλος
074200 Μαντζούκης Γεώργιος Α.Μ. Μέλος

 

Αναπληρωματικά Μέλη

Αιρετά 

Α.Μ. ΤΕΕ Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Ιδιότητα
069008 Δεμπόνος Θεοφάνης Α.Μ. Μέλος
038162 Μπολέτσης Σταμάτιος Π.Μ. Μέλος
042253 Τσαγγάλης Δημήτριος Α.Μ. Μέλος

 

Οριζόμενα

Α.Μ. ΤΕΕ Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Ιδιότητα
073364 Μπατσούλης Θωμάς Π.Μ. Μέλος
132303 Χαλικιόπουλος Μιχαήλ Π.Μ. Μέλος
Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS