Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Συγκροτήθηκε στις 22/05/2008

Τακτικά Μέλη (Αιρετά)

1. Λευκαδίτης Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος
2. Στογιάννος Βασίλειος, Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Πρόεδρος
3. Αντίοχος Σπυρίδων, Πολιτικός Μηχανικός
4. Βοντετσιάνος Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός
5. Μέριανος Ελευθέριος, Πολιτικός Μηχανικός

Αναπληρωματικά Μέλη (Αιρετά)

1. Βελιανίτης Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός
2. Μοναστηριώτης Χαρίλαος, Πολιτικός Μηχανικός
3. Γκόρος Αθανάσιος, Πολιτικός Μηχανικός
4. Γιαλοψός Ιωάννης, Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός
5. Λινάρδος Αθανάσιος, Πολιτικός Μηχανικός

Περισσότερα Άρθρα...

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS