Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

(Συγκροτήθηκε στις 22/11/2017)

Τακτικά Μέλη

 Α.Μ Επώνυμο  Όνομα Ειδικότητα Ιδιότητα
029046 Λευκαδίτης Γεώργιος Π.Μ. Πρόεδρος
063426 Αργυρού Σπυριδωνία-Ολυμπία-Μίλκα Π.Μ. Μέλος
056595 Βοντετσιάνος Ιωάννης Π.Μ. Μέλος
032155 Γουδέλης Δαμιανός Μ.Μ. Μέλος
044231 Μέριανος Δημήτριος Μ.Μ. Μέλος

 

Αναπληρωματικά Μέλη

 Α.Μ Επώνυμο  Όνομα Ειδικότητα Ιδιότητα
052264 Θύμης Ιωάννης Α.Μ. Αν. Πρόεδρος
069008 Δεμπόνος Θεοφάνης Α.Μ. Αν. Μέλος
060149 Μπαλατσινός  Δημήτριος Π.Μ. Αν. Μέλος
038162 Μπολέτσης Σταμάτιος Μ.Μ. Αν. Μέλος
068487 Πολύζος Νικόλαος Η.Μ. Αν. Μέλος
060646 Χαλικιόπουλος Μιχαήλ Π.Μ. Αν.Μέλος

 

 

Περισσότερα Άρθρα...

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS