2017-2019

Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
62692 ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Η.Μ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ
33375 ΤΣΟΛΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Μ. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
109646 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Π.Μ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
106403 ΓΟΥΔΕΛΗ ΚΟΡΙΝΑ ΔΑΜΙΑΝΟΣ Μ.Μ. ΜΕΛΟΣ Δ.Ε
108916 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Π.Μ. ΜΕΛΟΣ Δ.Ε
79406 ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.Μ. ΜΕΛΟΣ Δ.Ε
62413 ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Π.Μ. ΜΕΛΟΣ Δ.Ε
31940 ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.Μ. ΜΕΛΟΣ Δ.Ε
101520 ΚΡΕΜΟΝΑΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π.Μ. ΜΕΛΟΣ Δ.Ε

Παρατηρήσεις

 

 

* Η κα Ε. Τσολάκου Α.Μ. αντικατέστησε τον κ. Ι. Μεταλληνό, ο οποίος παραιτήθηκε.
Η σχετική πράξη του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας έχει ημερομηνία 09-10-2018. 
Εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. με την υπ' αρ. 520/19-10-2018 πράξη του Προεδρείου
της Αντιπροσωπείας.

* Η κα Κ. Γουδέλη Μ.Μ. αντικατέστησε την κα Α. Βλάσση, η οποία παραιτήθηκε.
Η σχετική πράξη του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας έχει ημερομηνία 09-10-2018.

* Ο κ. Ε. Κρεμόνας Π.Μ. αντικατέστησε τον κ. Ι. Ραψομανίκη, ο οποίος παραιτήθηκε.
Η σχετική πράξη του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας έχει ημερομηνία 09-10-2018.

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS