1991-1994

Εκλογές 16/12/1990

A/A A.M. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 26082 Σπίγγος Νικόλαος Αγρ. Τοπ. Μηχ. Πρόεδρος
2 41156 Φαναριώτης Γεώργιος Μηχ/γος Μηχ. Αντιπρόεδρος
3 25661 Κορακιανίτου Αγγελική * Αρχιτ. Μηχ. Γεν. Γραμ.
4 27955 Αγάθος Ιωάννης Πολιτ. Μηχ. Μέλος Δ.Ε.
5 32155 Γουδέλης Δαμιανός Μηχ/γος Μηχ. Μέλος Δ.Ε.
6 36877 Κουρή Ελένη Αρχιτ. Μηχ. Μέλος Δ.Ε.
7 36699 Κουρτελέση Αρετή Αρχιτ. Μηχ. Μέλος Δ.Ε.
8 38912 Μπερδούσης Φίλιππος Πολιτ. Μηχ. Μέλος Δ.Ε.
9 24077 Πανδής Ανδρέας Αγρ. Τοπ. Μηχ. Μέλος Δ.Ε.

Παρατηρήσεις

* Η Κορακιανίτου Α. αντικατέστησε τον Ασωνίτη Αντώνη, Π.Μ (Πράξη Ανακήρυξης της Αντιπροσωπείας στις 241/30.03.1992).

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS