2007-2009

Εκλογές 26/11/2006

A/A A.M. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 26082 Σπίγγος Νικόλαος Αγρ. Τοπ. Μηχ. Πρόεδρος
2 62413 Κορωνάκης Σπυρίδων
Πολιτ. Μηχ. Αντιπρόεδρος
3 52264 Θύμης Ιωάννης Αρχιτ. Μηχ. Γεν. Γραμ.
4 28773 Αρμένης Γεώργιος Πολιτ. Μηχ. Μέλος Δ.Ε.
5 52048 Αλαμάνος Κωνσταντίνος Μηχ.Μηχαν. Μέλος Δ.Ε.
6 35108 Πανδής Μιχάλης Αρχιτ. Μηχ. Μέλος Δ.Ε.
7 21856 Παπαναστασίου Μέμη - Μαρία Πολιτ. Μηχ. Μέλος Δ.Ε.
8 26635 Ρίγγας Αρσένιος Αρχιτ. Μηχ. Μέλος Δ.Ε.
9 47406 Σκλαβούνος Γεράσιμος Πολιτ. Μηχ. Μέλος Δ.Ε.
Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS