Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

1997-2000

Εκλογές 30/03/1997

A/A A.M. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 10298 Βλάσσης Κων/νος Πολιτ. Μηχ. Πρόεδρος
2 35108 Πανδής Μιχάλης Αρχιτ. Μηχ. Αντιπρόεδρος
3 25661 Κορακιανίτου Αγγελική * Αρχιτ. Μηχ. Γεν. Γραμ.
4 16329 Βλάχος Σωτήρης Πολιτ. Μηχ. Μέλος Δ.Ε.
5 46049 Καλτέκης Σπυρίδων ** Αγρ. Τοπ. Μηχ. Μέλος Δ.Ε.
6 7351 Καρδάκης Πέτρος *** Πολιτ. Μηχ. Μέλος Δ.Ε.
7 59063 Κοτσιμπού Σοφία Αγρ. Τοπ. Μηχ. Μέλος Δ.Ε.
8 29796 Μητροπία Μαρία Αρχιτ. Μηχ. Μέλος Δ.Ε.
9 27173 Τσάκας Χριστόδουλος *** Μηχ/γος Μηχ. ΜΜέλος Δ.Ε.

Παρατηρήσεις
* Η Κορακιανίτου Α., αντικατέστησε στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Δ.Ε τον Ασπιώτη Σπυρίδωνα, Α.Μ, που παραιτήθηκε (Πράξη Ανακήρυξης 530/25.06.99)
** Ο Καλτέκης Σπ. αντικατέστησε τον Ασπιώτη Σπυρίδωνα, Α.Μ, που παραιτήθηκε και από μέλος της Δ.Ε (Πράξη Ανακήρυξης 508/18.06.99).
***Ο Καρδάκης Π. αντικατέστησε τον Αλαμάνο Κωνσταντίνο,Μ.Μ (Πράξη Ανακήρυξης 30/11.01.1999).
**** Ο Τσάκας Χρ. αντικατέστησε τον Καραμάνο Παναγιώτη, Π.Μ (Πράξη Ανακήρυξης 44/15.01.1999).

Περισσότερα Άρθρα...

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS