Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

1.Αναγκαστικός Νόμος 2326/1940 - ΦΕΚ 145-Α-11-5-1940 (Κωδικοποιημένος)

Περί Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

2.Νόμος 915/1979 - ΦΕΚ 103/Α/8-5-1979

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της «περί Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων νομοθεσίας».

3.Νόμος 2084/1992 - ΦΕΚ Α-165/7-10-1992 (Κωδικοποιημένος)

Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

4.Προεδρικό Διάταγμα 124/1993 - ΦΕΚ 54/Α/12-4-1993

Ασφαλιστικές κατηγορίες του Ταμείου συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

5.Νόμος 3518/2006 - ΦΕΚ 272/Α/21-12-2006 (Κωδικοποιημένος)

Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.ΜΕ.ΔΕ.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

6.Νόμος 3655/2008 - ΦΕΚ 58/Α/3-4-2008 (Κωδικοποιημένος)

Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις.

7.Νόμος 4331/2015 - ΦΕΚ 69/Α/2-7-2015 (Κωδικοποιημένος)

Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις.

8.Νόμος 4387/2016 - ΦΕΚ 85/Α/12-5-2016 (Κωδικοποιημένος)

Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4387/2016 - ΦΕΚ 85/Α/12-5-2016:

Άρθρο 4 : Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)

Άρθρο 53 : Ε.Φ.Κ.Α.

Άρθρο 74: Μετονομασία Ε.Τ.Ε.Α. σε «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» («Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.»)

Άρθρο 86 : Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Άρθρο 94 : Κατάργηση Ειδικής Προσαύξησης


Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS