Παρακάτω παρατίθεται ένα ερωτηματολόγιο που αφορά τα σεμινάρια του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ με σκοπό να συνδιαμορφώσει τις υπηρεσίες του και τον τρόπο παροχής τους και σας παρακαλούμε όσοι επιθυμούν να το συμπληρώσουν.

Το ερωτηματολόγιο: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟ ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS