Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 9, περίπτωση γ΄, του  Ν.  4412/2016  (ΦΕΚ  147/Α’/8.8.2016),  το Περιφερειακό Τμήμα ΤΕΕ Κέρκυρας συγκροτεί Καταλόγους Μελών του, από τους οποίους  θα  κληρώνονται οι  εκπρόσωποί  του  σε  επιτροπές διαγωνισμών έργων και μελετών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS