Επισκεφτείτε το σύνδεσμο https://web.tee.gr/exams/ για να ενημερωθείτε σχετικά με τη νέα διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος. 

*Επισυνάπτεται η προκήρυξη. 

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS