Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο ΤΕΕ με τα σχετικά δικαιολογητικά έως 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Τεχνικό Επιμελητήριο διενεργεί πραγματογνωμοσύνες για τεχνικά ζητήματα. 

Η δυνατότητα αυτή  παρέχεται από το άρθρο 2 του Διατάγματος της 10ης Ιανουαρίου του έτους 1935,  όπου αναφέρει:

Περισσότερα...

Η προθεσμία ανάρτησης των δασικών χαρτών παρατείνεται έως την 07/09/2017. 

Ενημερωθείτε σχετικά, στο σύνδεσμο: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni%5b524%5d=5055&language=el-GR

 

Νέα ημερομηνία υποβολής περιλήψεων για το Συνέδριο Σκυροδέματος. Αναλυτικά ενημερωθείτε παρακάτω.

Σας επισυνάπτουμε Δελτίο Τύπου αναφορικά με την ανακοίνωση του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων

Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)για την παροχή της καινοτόμου υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εγγυητικών επιστολών καθώς

και εγχειρίδιο χρήσης, για ενημέρωσή σας. 

Έχουν εκδοθεί  τα ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορών που αφορούν αναδρομικές εισφορές για το Β’ εξάμηνο 2011 και Α΄ εξάμηνο 2012 και έχουν αναρτηθεί την ιστοσελίδα του ΤΣΜΕΔΕ.

Λόγω αδυναμίας του συστήματος του ΕΦΚΑ, εμφανίζονται ανεξόφλητα τα ποσά των ειδοποιητηρίων του Β΄εξαμήνου 2011 ακόμα και σε περιπτώσεις που ήδη έχουν εξοφληθεί οι αντίστοιχες εισφορές.  

Σε περίπτωση που έχετε αποδεικτικό εξόφλησης των εισφορών του Β΄ εξαμήνου 2011, αγνοείστε το αντίστοιχο ειδοποιητήριο. Αν δεν είστε βέβαιοι για την εξόφληση της εισφοράς, μπορείτε να απευθυνθείτε στην υπηρεσία Κέρκυρας του ΕΦΚΑ.

 

Από το ΤΚ/ΤΕΕ.

Παρακάτω παρατίθεται ένα ερωτηματολόγιο που αφορά τα σεμινάρια του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ με σκοπό να συνδιαμορφώσει τις υπηρεσίες του και τον τρόπο παροχής τους και σας παρακαλούμε όσοι επιθυμούν να το συμπληρώσουν.

Το ερωτηματολόγιο: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟ ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ

Το επισυναπτόμενο έγγραφο επιμελήθηκε το ΤΕΕ Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου.

Στην ιστοσελίδα του ΤΣΜΕΔΕ έχουν αναρτηθεί τα ειδοποιητήρια με τις αναδρομικές εισφορές Α' εξαμήνου 2012.

Λήξη της προθεσμίας η 30-11-2017.

Επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε το ειδοποιητήριο.

http://www.tsmede.gr:65401/

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS