Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΤΕΕ – Π.Τ Κέρκυρας

Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες.
Εφαρμογές – Εθνικά Παραρτήματα


 
Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον διήμερο για τους Ευρωκώδικες, οργάνωσε το Περιφερειακό Τμήμα Κέρκυρας του ΤΕΕ, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Μετσόβιο Πολυτεχνείο,   στις 26 και 27 Ιουνίου 2009, στη συνεδριακή αίθουσα της ΑΝΕΔΚ, στο Φαληράκι.
 
Η εκδήλωση είχε στόχο την ενημέρωση των τεχνικών (μελετητών και κατασκευαστών)  και των Δημόσιων Αρχών για την υποχρεωτική εφαρμογή των Ευρωκωδίκων στη χώρα μας μετά το Μάρτιο του 2010 και οι οποίοι θα αντικαταστήσουν τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς. Βέβαια, το κρίσιμο πρόβλημα στην εφαρμογή των Ευρωκωδίκων είναι η προσαρμογή του τεχνικού κόσμου στις νέες απαιτήσεις, η έγκαιρη μετάφραση των προτύπων κειμένων στην ελληνική γλώσσα και η τελική θεσμοθέτησή τους.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, παρουσιάστηκαν οι  Ευρωκώδικες που καλύπτουν το σχεδιασμό κατασκευών από σκυρόδεμα και τοιχοποιία, τον αντισεισμικό σχεδιασμό, τις ενισχύσεις υφισταμένων κατασκευών για σεισμικές δράσεις και τη γεωτεχνική έρευνα του εδάφους. Παρουσιάστηκαν επίσης τα μέρη που αφορούν στη θέσπιση των Ευρωκωδίκων και στην εφαρμογή τους στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε άλλες  χώρες καθώς και στις βάσεις σχεδιασμού των δομημάτων και στις δράσεις στις κατασκευές (EC-0, EC-1, EC-2, EC-6, EC-7, EC-8, EC-8/ΙΙΙ).

Οι εισηγητές – καθηγητές  Ε. Βιντζηλαίου, Σ. Δρίτσος, Μ. Καββαδάς, Κ. Τρέζος, Μ. Φαρδής, ο δρ. Π.Μ. Ν. Μαλακάτας, του ΥΠΕΧΩΔΕ και ο Μ. Χρονόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης ΕΜΠ – έκαναν παράλληλα αναφορές στους ισχύοντες σήμερα επί μέρους κανονισμούς, εντοπίζοντας ομοιότητες και διαφορές, ώστε να γίνουν ευκολότερα κατανοητές οι νέες διατάξεις.


Περισσότερα...
Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS