Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

 

Το Περιφερειακό Τμήμα Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας,

συμμετέχει στην πράξη με τίτλο: «ΛΑΕΡΤΗΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,  που έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το  Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020, με κωδικό ΟΠΣ 5010951, με την υλοποίηση του Υποέργου (8) «Υποστήριξη για τα έργα του συστήματος διαχείρισης φυσικών κινδύνων», προϋπολογισμού 100.000,00 €.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος / Κωδικός πράξης

ΛΑΕΡΤΗΣ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ / κωδ. πράξης 5010951 -ΛΑΕΡΤΗΣ 

 [ LAERTIS- INNOVATIVE RISK MANAGEMENT SYSTEM IN THE REGION OF IONIAN ISLANDS ]

Περιφέρεια

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

Άξονας Προτεραιότητας

2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Τίτλος δράσης

 «Παρεμβάσεις αντιμετώπισης και πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιών και φαινομένων διάβρωσης εδάφους»

Φορείς υλοποίησης

Σύμπραξη Φορέων με κύριο Δικαιούχο την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και συμπράττοντες φορείς το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Περιφερειακό Τμήμα Νομού Κέρκυρας).

Συνολική δαπάνη προγράμματος

2.807.269,00 €

Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Περιγραφή

Η παρούσα πράξη συμβάλλει στην προστασία των υποδομών και ολόκληρου του πληθυσμού της περιοχής, από την κλιματική αλλαγή, και τους φυσικούς κινδύνους που τη συνοδεύουν, μειώνοντας την επικινδυνότητα για κάθε έναν από αυτούς, ενισχύοντας τον εξοπλισμό για επεμβάσεις πρόληψης και καταστολής κινδύνων, και εκπονώντας κρίσιμες δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης.

 

ΥΠΟΕΡΓΑ ΠΡΑΞΗΣ

  1. Ανάλυση και εκτίμηση κινδύνων, Εκπαιδευτικές - Ενημερωτικές Δράσεις και Δόμηση επιχειρησιακού συστήματος (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ)
  2. Τρέχουσες Μετεωρολογικές Συνθήκες, Κλιματική Μεταβλητότητα, και Εκτίμηση Κινδύνου Δασικής Πυρκαγιάς στα Επτάνησα (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)

  3. Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος διαχείρισης φυσικών κινδύνων (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)

  4. Διαχείριση και λειτουργία επιχειρησιακού συστήματος (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)
  5. Προμήθεια ειδών για εθελοντικές ομάδες ΠΙΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)
  6. Δράσεις εκπαίδευσης εμπλεκόμενων φορέων (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)

  7. Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ)

  8. Υποστήριξη για τα έργα του συστήματος διαχείρισης φυσικών κινδύνων (ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ)

  9. Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού έγκαιρης προειδοποίησης (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)

  10. Προμήθεια οχημάτων υποστήριξης για τη διαχείριση φυσικών κινδύνων (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)


Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS