Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Το Περιφερειακό Τμήμα Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (8) «Υποστήριξη για τα έργα του συστήματος διαχείρισης φυσικών κινδύνων» της πράξης με τίτλο: «ΛΑΕΡΤΗΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  που έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το  Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020, με κωδικό ΟΠΣ 5010951, προσκαλεί  τους ενδιαφερόμενους – Διπλωματούχους Μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ και επιστήμονες μέλη του ΓΕΩΤΕΕ, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για τα  αντικείμενα του Υποέργου.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

* Επισυνάπτεται επίσης η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (Παράρτημα Ι).


Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS