Μετά την έκδοση του ν. 4122/2013, το Υ.Π.Ε.Κ.Α. κοινοποίησε σχέδιο υπουργικής απόφασης με τίτλο «Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων» στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2013/213/GR), σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 39/2001 (ΦΕΚ Α΄ 28). Στη συνέχεια διατυπώθηκαν σχετικές παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το αριθμ. C(2013) 4758 final/19.7.2013 έγγραφο της, οι οποίες έγιναν αποδεχτές και ενσωματώθηκαν στις Τεχνικές Οδηγίες με το υπ’ αριθμ. 724/2013/6.6.2014 έγγραφο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. Η τελική έγκριση των Τεχνικών Οδηγιών του ΤΕΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά και την ενσωμάτωση των παρατηρήσεών της, έγινε με το 791/3.10.2014 μήνυμα της. Κατόπιν και την έγκριση των Τεχνικών Οδηγιών του ΤΕΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Υ.Π.Ε.Κ.Α. εξέδωσε εκ νέου υπουργική απόφαση με αριθμό οικ 2618/23.10.2014(ΦΕΚ Β΄2945) για την «Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων» στην οποία κοινοποιούνται σε παραρτήματα οι νέες εκδόσεις των Τεχνικών Οδηγιών του ΤΕΕ τροποποιημένες με την ενσωμάτωση των ως άνω παρατηρήσεων. Με την ίδια απόφαση καταργούνται οι προηγούμενες εγκρίσεις.

Οι νέες εκδόσεις των Τεχνικών Οδηγιών που ισχύουν μετά και την τελευταία απόφαση έγκρισης, διατίθεται δωρεάν από το ΤΕΕ και παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα. Στον ίδιο πίνακα παρατίθενται κείμενα «Διευκρινίσεις – Προθήκες των Τεχνικών Οδηγιών» που περιλαμβάνουν τις αλλαγές που έγιναν μετά την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όσον αφορά στις Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-2, 3 και 5, οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει είναι επουσιώδεις και αφορούν στην αντικατάσταση της αναφοράς για την «οδηγία 91/2002» και τον ν. 3661/2008 με την «οδηγία 31/2010» και τον ν. 4122/2013 αντίστοιχα.

Τεχνική οδηγίαΔεύτερη έκδοσηΤρίτη έκδοσηΔιευκρινίσεις, Προσθήκες

20701-1/2010

 

ΤΟΤΕΕ 20701-1 /2010

ΔΠ1/(20701-1/2010)

20701-2/2010

ΤΟΤΕΕ 20701-2 /2010

 

 

20701-3/2010

 

ΤΟΤΕΕ 20701-3 /2010

 

20701-4/2010

 

ΤΟΤΕΕ 20701-4 /2010

ΔΠ1/(20701-4/2010)

20701-5/2010

ΤΟΤΕΕ 20701-5 /2012

 

 

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS