Νέο
Κατεβάστε
το πλήρες κείμενο

Αίτηση ακύρωσης της απόφασης παραχώρησης σε τρίτους όλων των κρατικών αεροδρομίων και ιδιαίτερα του αεροδρομίου Κέρκυρας

Με πρωτοβουλία του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας, ο Δήμος Κέρκυρας, ο Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας και το Π.Τ. Κέρκυρας του ΤΕΕ, κατέθεσαν την 23 Ιανουαρίου 2015, αίτηση ακύρωσης

ΚΑΤΑ

 

1.Του Ελληνικού Δημοσίου νόμιμα εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό των Οικονομικών.

2.Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου) νόμιμα εκπροσωπούμενης.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ

1.Της υπ. αρ. 195/27.10.2011 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής αναδιαρθρώσεων και αποκρατικοποιήσεων των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πολιτισμού και Τουρισμού (Φ.Ε.Κ. Β 2501/04.11.2011) με την οποία παραχωρήθηκε στο ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. το δικαίωμα παραχώρησης σε τρίτους μέσω συμβάσεων παραχώρησης των δικαιωμάτων που αφορούν στην διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και εκμετάλλευση, όλων των κρατικών αεροδρομίων και ιδιαίτερα του αεροδρομίου Κέρκυρας, των οποίων η οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση, ανήκει στην Υ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων, διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης επί των κινητών και ακινήτων που σχετίζονται με την λειτουργία τους, καθώς και των χώρων εμπορικής ή άλλης χρήσης που βρίσκονται μέσα ή κοντά στα κρατικά αεροδρόμια.

2.Της υπό χρονολογία 01.04.2013 πρόσκλησης για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών σε σχέση με την λειτουργία και συντήρηση των περιφερειακών αεροδρομίων του Ελληνικού Δημοσίου και ιδιαίτερα του περιφερειακού Αεροδρομίου Κέρκυρας.

3.Της υπό χρονολογία 25.11.2014 πράξεως κατακύρωσης διαγωνισμού της ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. (του Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ και του συμβουλίου εμπειρογνωμόνων) με την οποία ανακηρύχθηκε προτιμητέος επενδυτής η FRAPORT AG – SLENTEL LTD για την παραχώρηση σε αυτήν αεροδρομίων της χώρας μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το Αεροδρόμιο Κέρκυρας.

4.Κάθε άλλης συναφούς πράξεως παρελθούσης, παρούσης, ή μελλούσης σχετικής με την παραχώρηση ή μίσθωση ή πώληση των αεροδρομίων της χώρας και ιδιαίτερα του Αεροδρομίου Κέρκυρας.

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS