Απόφαση Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε.-Π.Τ.Κέρκυρας
στις 10 Απριλιου 2014

Δημοσίευση του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85Α’), αλλαγές στην άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού και ο ρόλος του ΤΕΕ στην απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Ο Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85Α'): "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις", αποκαλούμενος κι ως «Πολυνόμος»,  ψηφίστηκε στην Ελληνική Βουλή την Κυριακή 30 Μαρτίου υπό την ανεξέλεγκτη και βίαιη διαδικασία του «κατεπείγοντος» και κατά γενική ομολογία μόνο την ανάπτυξη και τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας δεν προμηνύει.

Με το νόμο αυτό η κυβέρνηση εισήγαγε «ρυθμίσεις» που ουδεμία σχέση έχουν με την ελληνική πραγματικότητα και κατά γενική ομολογία αναμένεται να διαλύσουν τους κοινωνικούς θεσμούς της χώρας, να ισοπεδώσουν τις παραγωγικές δυνάμεις και να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων στις διάφορες κοινωνικές ομάδες.

Ειδικότερα για τον κλάδο των διπλωματούχων μηχανικών, ο νόμος περιλαμβάνει διατάξεις που μας αφορούν είτε άμεσα, είτε έμμεσα, στους παρακάτω τομείς:

- εργοδοτικές εισφορές,

- φορολογία – ανταποδοτικές χρεώσεις,

- διακίνηση και εμπορία δομικών υλικών,

- αδειοδότηση τουριστικών εγκαταστάσεων,

- ασφάλεια και υγεία στα τεχνικά έργα,

- τιμολόγηση ενέργειας από εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών . κ.λπ.

Τα μείζονα όμως ζητήματα  που τίθενται είναι:

α) το ασφαλιστικό - μείωση των πόρων του ΤΣΜΕΔΕ με επακόλουθο την περαιτέρω μείωση των συντάξεων, ενδυνάμωση των εισπρακτικών μηχανισμών (ΚΕΑΟ), μείωση έως και κατάργηση των επικουρικών συντάξεων, προσανατολισμός προς μια χαμηλή «ενιαία» σύνταξη για όλους,

β) η κατάργηση της προϋπόθεσης αποφοίτησης από τις Πολυτεχνικές Σχολές της Χώρας και τις ισότιμες του εξωτερικού για την άσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονα και Τοπογράφου, που εισάγεται στην υποπαράγραφο ΙΓ.12, αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ με συναρμόδιο το Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων,

γ) η κατάργηση του νομοθετικά κατοχυρωμένου όρου «Η/Μ εγκαταστάσεις» και η εισαγωγή του ασαφούς όρου «Μηχανική», καθώς και οι τροποποιήσεις των προσόντων επαγγελματιών ηλεκτρικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, ακυρώνοντας έτσι το ρόλο του επαΐοντα μηχανικού (υποπαράγραφος ΣΤ.23), αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με συναρμόδιο το Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων (και όχι του ΥΠΕΚΑ!)

Όσον αφορά στα ζητήματα (β) και (γ) είναι αφενός επικίνδυνες για το δημόσιο συμφέρον, την ασφάλεια των κατασκευών/εγκαταστάσεων και για το ίδιο το περιβάλλον, και αφετέρου αντισυνταγματικές, αφού παραβιάζουν τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας.

Μέσα στις διατάξεις του νόμου μπορεί μεν να μην καταργείται η έννοια του διπλωματούχου μηχανικού, αλλά δίνεται η ιδιότητα αυτή και στους αποφοίτους άλλων ακαδημαϊκών βαθμίδων, με τη σημείωση ότι κάποια χρονική στιγμή θα καθορισθεί τί δεν μπορεί να κάνει ο κάθε διπλωματούχος. Με τον τρόπο αυτό, οδηγούμαστε σε ένα αφηρημένο και θολό τοπίο, χωρίς διακριτούς ρόλους, στο οποίο όποιος έχει την «οικονομική» δυνατότητα θα μπορεί να γίνει μηχανικός, παρακάμπτοντας το στοιχειώδες ισχύον σύστημα αξιολόγησης για την εισαγωγή στα Πολυτεχνεία της χώρας ή τα αντίστοιχα του εξωτερικού. Προς αυτήν την κατεύθυνση φαίνεται να κινείται και το Εθνικό Σύστημα Πιστοποίησης Προσόντων του Υπουργείου Παιδείας.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο με στάση διαχρονικά παθητική, κάποιες φορές ακόμα και αλαζονική, δεν στάθηκε αντάξιο στο ρόλο του, μην αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία για την επίλυση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών από την δεκαετία ακόμα του ‘90, επιτρέποντας να δημιουργηθούν πολλά προβλήματα από τα ασαφή επαγγελματικά δικαιώματα των διαφόρων ειδικοτήτων των μηχανικών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, με επακόλουθο την επαγγελματική υποβάθμιση του διπλωματούχου μηχανικού.

Στη γενικότερα δύσκολη πραγματικότητα που βιώνουμε, όπου η «έννοια» του μηχανικού δέχεται καθολική επίθεση (εργασιακά–ασφαλιστικός τομέας–θέση μηχανικού στην κοινωνία), είναι επιτακτική ανάγκη το Τεχνικό Επιμελητήριο, αδιαίρετο και συσπειρωμένο, να συμβάλει αποφασιστικά στον καθορισμό των προϋποθέσεων άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των ειδικοτήτων των μηχανικών, μέσω της διαδικασίας της παροχής «σύμφωνης γνώμης» για την έκδοση των σχετικών Π.Δ. Αυτή η δυνατότητα που δίνεται μέσω του πολυνόμου δεν επιτρέπεται επ' ουδενί να πάει χαμένη, διότι πολύ απλά μπορεί να μην υπάρξει άλλη!

Λόγω της κρισιμότητας της καταστάσης, κάνουμε έκκληση στους συναδέλφους στη Διοίκησης του ΤΕΕ να παραμερίσουν τις μικροπαραταξιακές, συνδικαλιστικές και κλαδικές τους διαφορές, και να ενώσουν τις δυνάμεις τους για τη διασφάλιση των δίκαιων συμφερόντων των μηχανικών στο σύνολό τους. Η εσωστρέφεια που παρατηρήθηκε τα προηγούμενα χρόνια δεν οδήγησε πουθενά, παρά μόνο στην απαξίωση του επαγγέλματός μας!

Στη φάση της προετοιμασίας των Π.Δ. πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, έγκαιρα και με ισχυρά  επιχειρήματα, να διασφαλιστούν τα δικαιώματα και ο ρόλος όλων των ειδικοτήτων των μηχανικών (ανάδειξη της συνεργασίας) στην παραγωγή των τεχνικών έργων εν γένει, σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους.

Θεωρούμε ότι το ΤΕΕ, ενάντια στην προσπάθεια ισοπέδωσης των πτυχίων ΑΕΙ-ΤΕΙ, μπορεί και πρέπει να υποδείξει τον τρόπο με τον οποίο οφείλουν να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις, προκειμένου οι διπλωματούχοι και πτυχιούχοι μηχανικοί να αποκτήσουν και στην πράξη τους διακριτούς ρόλους που απαιτεί η παραγωγή, εξασφαλίζοντας έτσι την αρμονική συνεργασία μεταξύ τους και την υψηλή ποιότητα του τελικού προϊόντος. Ειδικά οι απόφοιτοι των ΤΕΙ πρέπει να αναβαθμιστούν και να εκπαιδευτούν περαιτέρω, προκειμένου να αποτελέσουν το ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ του μελετητή μηχανικού και του τεχνίτη.

Είναι παγκοσμίως παραδεκτό ότι τα τεχνικά έργα είναι σύνθετα και η παραγωγή τους απαιτεί συνεργασίες ειδικοτήτων διπλ. μηχανικών με διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο, αλλά και τεχνικών επαγγελματιών άλλων βαθμίδων. Τη μεθοδολογία καθορισμού μιας τέτοιας διαδικασίας καλούμαστε να καθορίσουμε άμεσα, δίκαια και αποτελεσματικά. Βασική αρχή πρέπει να αποτελέσει το ότι τα επαγγελματικά δικαιώματα πρέπει να αποδίδονται με βάση το γνωστικό αντικείμενο της κάθε ειδικότητας.

Στο παραπάνω πλαίσιο αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων, το Π.Τ. Κέρκυρας του ΤΕΕ διατίθεται με τα θεσμικά του όργανα και σε συνεργασία με τους κλαδικούς συλλόγους να συνδράμει το κεντρικό ΤΕΕ στη δίκαιη και επιστημονικά τεκμηριωμένη απόδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, όποτε κι εφόσον του ζητηθεί.

Για την Αντιπροσωπεία,

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας
Παναγιώτης-Μάριος Μπολοβίνος Κορίνα Γουδέλη
Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS