Στο πλαίσιο υποστήριξης των δικαιούχων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, η Ομάδα Υποστήριξης Δικαιούχων σε Νησιωτικές & Απμακρυσμένες Περιοχές της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ), εκπόνησε ένα ηλεκτρονικό εργαλείο για την υποβοήθηση της επίβλεψης μελετών τεχνικών έργων.

Το εργαλείο αφορά στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Μελέτες Κτιριακών Έργων (αρχιτεκτονικές, στατικές, Η/Μ)
  • Μελέτες Λιμενικών Έργων
  • Μελέτες Οδοποιίας
  • Μελέτες Υδραυλικών Έργων και Διαχείρισης Απορριμμάτων
  • Στατικές Μελέτες
  • Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες
  • Γεωτεχνικές Μελέτες
  • Τοπογραφικές Μελέτες

 

Έχει ως στόχο την υποβοήθηση των στελεχών Τεχνικών Υπηρεσιών που ασκούν καθήκοντα Επιβλέποντος των Μελετών, παρέχοντάς τους ένα εύχρηστο και πρακτικό τρόπο ελέγχου. Αποτελείται από Φύλλα Επίβλεψης Μελετών σε ηλεκτρονική μορφή (με τη χρήση πινάκων και checklist) και εντάσσεται στις παρεμβάσεις για την υποστήριξη δικαιούχων που προβλέπονται στον Ν. 4314/2014 Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020 (άρθρο 50, παρ. 4).

Τα σχετικά αρχεία (τύπου xls) και οι οδηγίες χρήσης τους, είναι αναρτημένα (σε συμπιεσμένη μορφή zip) στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της ΜΟΔ, καθώς και στην σελίδα με εγχειρίδια που έχει εκπονήσει η ΜΟΔ.

Σχετικά αρχεία

  • N 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020
  • Σχετική επιστολή ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ
Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS