Ν. 4331 ΦΕΚ 69 A'/02.07.2015

Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις

Στο άρθρο 39 του νόμου, αναφέρονται οι διατάξεις για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ.

α) Οι "νέοι" ασφαλισμένοι μετά την 01/01/1993 μπορούν να επιλέξουν άπαξ να υπαχθούν σε μία εκ των δύο κατώτερων της υποχρεωτικής ασφαλιστικών κατηγοριών, ακόμη και αναδρομικά για το 2015.

β) Οι "παλαιοί" ασφαλισμένοι προ της 01/01/1993 καταβάλλουν για τα έτη 2015 & 2016 τις εισφορές όπως αυτές ίσχυαν μέχρι 30/06/2011.

Τυχόν επί πλέον ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί συμψηφίζονται με μελλοντικές πληρωμές.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του νόμου.

Attachments:
Download this file (meiosh_eisphoron_etaa.pdf)meiosh_eisphoron_etaa.pdf267 kB
Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS