Συνάντηση με θέμα  «Δημόσια Έργα και Μελέτες στην Κέρκυρα», πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του τοπικού  Περιφερειακού Τμήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ).

Στη συνάντηση αυτή  συμμετείχαν ο Πρόεδρος και τα μέλη της Διοίκησης του ΤΕΕ, που είχε και την πρωτοβουλία, ο Δήμαρχος κ. Κ. Νικολούζος, ο Αντιδήμαρχος κ. Β. Καββαδίας, οι Αντιπεριφερειάρχες κα Ν. Πανδή και κ. Δ. Τσούκας. Επίσης, παρευρέθηκαν και τοποθετήθηκαν στα θέματα, υπηρεσιακοί παράγοντες των τεχνικών υπηρεσιών, εκπρόσωποι των κερκυραίων μελετητών και εργοληπτών, καθώς και μέλη του προεδρείου της ΕΜΔΥΔΑΣ.

Κατά την έναρξη της συζήτησης από πλευράς ΤΕΕ επισημάνθηκαν τα εξής:

α. Η σύμπτωση της έναρξης της θητείας των αυτοδιοικητικών αρχών και της  κυβέρνησης με την αρχή του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ).

β. Η αδυναμία χρηματοδότησης μελετών και έργων από κρατικούς ή αυτοδιοικητικούς πόρους.

γ. Όταν δεν υπάρχουν χρήματα για έργα, το επιστημονικό δυναμικό πρέπει να ασχολείται με το σχεδιασμό  ώστε όταν βρεθούν οικονομικοί πόροι, να είναι δυνατή η άμεση  υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων για υλοποίηση.

δ. Μια ολοκληρωμένη και καλά επεξεργασμένη πρόταση τοπικής ανάπτυξης, θα έχει την καλύτερη πιθανότητα χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς πόρους.

Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες τοποθετήθηκαν στα ακόλουθα ζητήματα:

Προγραμματισμός των δημοσίων έργων και μελετών και ιεράρχησή τους σε συνάρτηση με τις τοπικές ανάγκες.
Αναγκαίοι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι για την υλοποίηση του σχεδιασμού.
Δομή και λειτουργία των Υπηρεσιών ελέγχου και διαχείρισης.
Μελετητικό και κατασκευαστικό δυναμικό της Κέρκυρας.
Περιφέρεια και Δήμος δεσμεύθηκαν στην υλοποίηση ενός  τοπικού σχεδίου ανάπτυξης, ενώ το ΤΕΕ θα παράσχει επιστημονική στήριξη, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλο.

Εντοπίζεται δε, στο εξής:

Ο προγραμματισμός έργων θα γίνεται σύμφωνα με το πλαίσιο εφαρμογής χωροταξικού σχεδιασμού, ως κύρια προϋπόθεση για την βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού και θα εξειδικεύεται:

α. στις παρεμβάσεις σε άμεσα ζητήματα της καθημερινότητας και της κατασταλτικής – προληπτικής συντήρησης υποδομών

β. στην υλοποίηση έργων που θα συγκροτούν τον συνολικό αναπτυξιακό σχεδιασμό του τόπου με την αντίστοιχη χρονική κλιμάκωση (βραχυ / μεσο / μακρο πρόθεσμη).

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS