Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω  λήγει στις 12 μ.μ. τη Δευτέρα 27-4-2015.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο, αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο «καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων».

 

Δείτε την κατανομή ανά επίπεδο εκπαίδευσης, ειδικότητα & αριθμό θέσεων στον ακόλουθο πίνακα.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 70
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 91
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ 7
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 44
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 8
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 38
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 31
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 42
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 18
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 3
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 55
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 6
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 150
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 24
ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 117
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 45
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 7
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 4
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ 5
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 18
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 21
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 30
ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 44
ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 78
ΣΥΝΟΛΟ:   973
 
Για τη δημόσια πρόσκληση, το παράρτημα Ι με τις θέσεις/ειδικότητα, το παράρτημα ΙΙ με τα προσόντα πρόσληψης και συχνές ερωτήσεις, επισκεφθείτε: http://www.oaed.gr
Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS