ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ)

«Τεκμηρίωση Κτιριοδομίας Πόλης μετά τον 16ο αιώνα και Μεθοδολογίες Επεμβάσεων»

Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Τεκμηρίωση Κτιριοδομίας Πόλης μετά τον 16ο αιώνα και Μεθοδολογίες Επεμβάσεων», το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τις εξής κατευθύνσεις:

  1. Αρχειακή Τεκμηρίωση
  2. Τεχνικές Επεμβάσεις

Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν ή να αποσταλούν έως και την Παρασκευή 20/2/2015 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, στην διεύθυνση: «οδός Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα». Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος στην Κέρκυρα (κα M. Μαυρωνά τηλ. 26610-87418).

 

Οι εξετάσεις των μαθημάτων των δύο κατευθύνσεων θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 24/2/2015 ως εξής :

 

  1. Αρχειακή Τεκμηρίωση, ώρα 15.00-17.00.
  2. Τεχνικές Επεμβάσεις, ώρα 17.00-19.00.

Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται σε είκοσι (20).

 

Κατεβάστε την πλήρη προκήρυξη εδώ.

Κατεβάστε την αίτηση εδώ.

 

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS