Η Αντιπροσωπεία του Π. Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ έχοντας υπόψη:

Α. Τον Κανονισμό λειτουργίας της Τράπεζας, όπως εγκρίθηκε ομόφωνα από την Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος,  με την υπ. αρ. ΑΝΤ/2011/Σ05/006/10 Μαρτίου 2011  απόφασή της.

Β. Την επιστολή του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας

Γ. Την εισήγηση του Προέδρου

μετονομάζει την Τράπεζα Αίματος ΤΚ/ΤΕΕ «Σχεράνι» σε Ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών ΤΚ/ΤΕΕ «Σχεράνι» προκειμένου να βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση με τις οδηγίες του  Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας.

* Επισυνάπτεται ο κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. ΑΠΟΦ.: ΑΝΤ/2019/Σ07/Τ/02.

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS