Για την ένταξη Εμπειρογνωμόνων στο «Μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων» του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  για τις εξετάσεις αδειοδότησης των τεχνικών επαγγελμάτων που ορίζονται στο Νόμο 3982/2011 (ΦΕΚ143/Α/ 17.6.2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις».

Στο μητρώο εμπειρογνωμόνων εντάσσονται μηχανικοί, οι οποίοι θα συμμετέχουν στο έργο των εξετάσεων για τα τεχνικά επαγγέλματα που θα διενεργούνται από το τμήμα Βιομηχανίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Οι εξετάσεις αφορούν όλους του υποψηφίους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και πραγματοποιούνται στην Κέρκυρα.

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στο σύνδεσμο:

http://www.eoppep.gr/index.php/el/contests/565-proskl_empeirognomones

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS