ΤΕΕ Τμήμα Κέρκυρας - Αρχικη http://teekerk.gr/index.php Mon, 24 Jun 2019 12:18:15 +0300 MYOB el-gr Τροποποίηση της οικ. 175275/22.05.2018 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1927) «Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων». http://teekerk.gr/index.php/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/1224-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA-175275-22-05-2018-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B2%CE%84-1927-%C2%AB%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BF-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CF%87%CF%89%CE%BD%C2%BB.html http://teekerk.gr/index.php/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/1224-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA-175275-22-05-2018-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B2%CE%84-1927-%C2%AB%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BF-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CF%87%CF%89%CE%BD%C2%BB.html ]]> info_kerk@tee.gr (Zeta) Κύριο Νομοθεσία Επικαιρότητα Mon, 24 Jun 2019 08:37:18 +0300 ΦΕΚ 2305 Β'/12-06-2019: Παράταση λειτουργίας οργάνων και επιτροπών της παραγράφου 2 του άρθρου 26 και της παραγράφου 5 του άρθρου 125 του ν. 4495/2017 http://teekerk.gr/index.php/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%B1%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1/1223-%CF%86%CE%B5%CE%BA-2305-%CE%B2-12-06-2019-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85-2-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%CF%85-26-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85-5-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%CF%85-125-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-4495-2017.html http://teekerk.gr/index.php/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%B1%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1/1223-%CF%86%CE%B5%CE%BA-2305-%CE%B2-12-06-2019-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85-2-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%CF%85-26-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85-5-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%CF%85-125-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-4495-2017.html ]]> info_kerk@tee.gr (Zeta) Κύριο Αυθαίρετα Νομοθεσία Επικαιρότητα Fri, 14 Jun 2019 08:35:46 +0300 Έγγραφο ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/52532/2192/10-6-2019: Σχετικά με διαχωρισμό οριζοντίων ιδιοκτησιών χωρίς αλλαγή χρήσης http://teekerk.gr/index.php/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%B1%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1/1222-%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%B5%CE%BD-%CE%B4%CE%B1%CE%BF%CE%BA%CE%B1-52532-2192-10-6-2019-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C-%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82.html http://teekerk.gr/index.php/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%B1%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1/1222-%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%B5%CE%BD-%CE%B4%CE%B1%CE%BF%CE%BA%CE%B1-52532-2192-10-6-2019-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C-%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82.html ]]> info_kerk@tee.gr (Zeta) Κύριο Αυθαίρετα Νομοθεσία Επικαιρότητα Tue, 11 Jun 2019 08:37:05 +0300 Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή τακτικού και αναπληρωτή εκπροσώπου του ΤΚ/ΤΕΕ, στην Επιτροπή Διαγωνισμού «Μελέτη Στατικής Επάρκειας για το έργο του 4ου Ενιαίου Λυκείου». http://teekerk.gr/index.php/139-news/1221-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE-%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BA-%CF%84%CE%B5%CE%B5%2C-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%C2%AB%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-4%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85%C2%BB.html http://teekerk.gr/index.php/139-news/1221-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE-%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BA-%CF%84%CE%B5%CE%B5%2C-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%C2%AB%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-4%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85%C2%BB.html ]]> info_kerk@tee.gr (Zeta) Κύριο Επικαιρότητα Thu, 06 Jun 2019 15:46:29 +0300 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Δ’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν.4495/2017 http://teekerk.gr/index.php/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%B1%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1/1220-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%83-%CE%B4%E2%80%99-%CF%84%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83-%CE%BD-4495-2017.html http://teekerk.gr/index.php/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%B1%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1/1220-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%83-%CE%B4%E2%80%99-%CF%84%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83-%CE%BD-4495-2017.html ]]> info_kerk@tee.gr (Zeta) Κύριο Αυθαίρετα Νομοθεσία Επικαιρότητα Mon, 03 Jun 2019 10:13:24 +0300 ΦΕΚ 77 Α' / 23-05-2019 / Άρθρο Δωδέκατο: Παράταση οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν το διάστημα 2012-2017 http://teekerk.gr/index.php/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B1/1219-%CF%86%CE%B5%CE%BA-77-%CE%B1-23-05-2019-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-%CE%B4%CF%89%CE%B4%CE%AD%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-2012-2017.html http://teekerk.gr/index.php/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B1/1219-%CF%86%CE%B5%CE%BA-77-%CE%B1-23-05-2019-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-%CE%B4%CF%89%CE%B4%CE%AD%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-2012-2017.html

Η ισχύς των οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν το διάστημα 2012-2017, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης τους έως 31-12-2021.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ.

]]>
info_kerk@tee.gr (Zeta) Κύριο Ιδιωτικά Έργα Νομοθεσία Επικαιρότητα Tue, 28 May 2019 08:27:45 +0300
Ιανουάριος - Απρίλιος 2019: Απολογισμός δραστηριότητας Δ.Ε. ΤΚ/ΤΕΕ http://teekerk.gr/index.php/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/accountability/1216-%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%81%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82-2019-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%B4-%CE%B5-%CF%84%CE%BA-%CF%84%CE%B5%CE%B5.html http://teekerk.gr/index.php/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/accountability/1216-%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%81%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82-2019-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%B4-%CE%B5-%CF%84%CE%BA-%CF%84%CE%B5%CE%B5.html ]]> info_kerk@tee.gr (Zeta) Κύριο Ενημέρωση Δραστηριοτήτων Δ.Ε. ΤΚ/ΤΕΕ Επικαιρότητα Mon, 20 May 2019 11:15:59 +0300 ΦΕΚ 73 Α' / 17-05-2019: Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομέ http://teekerk.gr/index.php/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C/1215-%CF%86%CE%B5%CE%BA-73-%CE%B1-17-05-2019-%CF%81%CF%8D%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BF%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BB%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82%2C-%CF%84%CE%B7-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1-%CE%B1%CE%84-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D%2C-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CF%80%CE%AD%CF%82-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82%2C-%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%87%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%B6%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82.html http://teekerk.gr/index.php/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C/1215-%CF%86%CE%B5%CE%BA-73-%CE%B1-17-05-2019-%CF%81%CF%8D%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BF%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BB%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82%2C-%CF%84%CE%B7-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1-%CE%B1%CE%84-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D%2C-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CF%80%CE%AD%CF%82-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82%2C-%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%87%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%B6%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82.html

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε σε ΦΕΚ η ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού (ΦΕΚ 73 Α'/17-05-2019).

Δείτε το ΦΕΚ εδώ

]]>
info_kerk@tee.gr (Zeta) Κύριο Ασφαλιστικό, Εργασιακά Νομοθεσία Επικαιρότητα Fri, 17 May 2019 11:18:53 +0300
Εγκύκλιος ΥΠΕΝ ΓΡΓΓ_32989_627_ 10_05_2019_Χρηματοδότηση Χωρικών Σχεδίων http://teekerk.gr/index.php/139-news/1214-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%B5%CE%BD-%CE%B3%CF%81%CE%B3%CE%B3_32989_627_-%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CF%89%CE%BD.html http://teekerk.gr/index.php/139-news/1214-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%B5%CE%BD-%CE%B3%CF%81%CE%B3%CE%B3_32989_627_-%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CF%89%CE%BD.html ]]> info_kerk@tee.gr (Zeta) Κύριο Επικαιρότητα Tue, 14 May 2019 10:39:02 +0300 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ 1/10-05-2019: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων http://teekerk.gr/index.php/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B1/1213-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%B5%CE%BD-1-10-05-2019-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD.html http://teekerk.gr/index.php/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B1/1213-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%B5%CE%BD-1-10-05-2019-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD.html ]]> info_kerk@tee.gr (Zeta) Κύριο Ιδιωτικά Έργα Νομοθεσία Επικαιρότητα Mon, 13 May 2019 10:47:45 +0300 Ανακοίνωση Υ.ΠΕΝ.: Καταργείται η προσαύξηση του ειδικού προστίμου υπαγωγής αυθαιρέτων http://teekerk.gr/index.php/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%B1%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1/1212-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%85-%CF%80%CE%B5%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%8D%CE%BE%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%85%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AD%CF%84%CF%89%CE%BD.html http://teekerk.gr/index.php/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%B1%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1/1212-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%85-%CF%80%CE%B5%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%8D%CE%BE%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%85%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AD%CF%84%CF%89%CE%BD.html

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε δελτίο τύπου και ανακοινώνει ότι σήμερα Παρασκευή 10 Μαΐου είναι η τελευταία μέρα για τη δεύτερη φάση υπαγωγής αυθαιρέτων με μείωση κατά 10% του ειδικού προστίμου, στο πλαίσιο του νόμου 4495/2017. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν θα δώσει άλλη παράταση. Πλην, όμως, καταργείται η προσαύξηση στα πρόστιμα έως τη λήξη της προθεσμίας υπαγωγής (9 Νοεμβρίου 2019) που προβλέπει ο νόμος. Οι ιδιοκτήτες θα καταβάλλουν το ενιαίο ειδικό πρόστιμο χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Η κατάργηση της προσαύξησης θα ενταχθεί σε σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Δείτε το δελτίο τύπου εδώ.

]]>
info_kerk@tee.gr (Zeta) Κύριο Αυθαίρετα Νομοθεσία Επικαιρότητα Fri, 10 May 2019 08:22:37 +0300
ΦΕΚ 70 Α' / 07-05-2019: Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κλπ. (Άρθρο 227 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4495/2017 & Άρθρο 257: Επαγγελματικά δικαιώματα http://teekerk.gr/index.php/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/1211-%CF%86%CE%B5%CE%BA-70-%CE%B1-07-05-2019-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84-%CE%B5-%CE%B9-%2C-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%2C-%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%2C-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CF%80%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-227-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-4495-2017-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-257-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%84-%CE%B5-%CE%B9.html http://teekerk.gr/index.php/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/1211-%CF%86%CE%B5%CE%BA-70-%CE%B1-07-05-2019-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84-%CE%B5-%CE%B9-%2C-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%2C-%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%2C-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CF%80%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-227-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-4495-2017-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-257-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%84-%CE%B5-%CE%B9.html ]]> info_kerk@tee.gr (Zeta) Κύριο Νομοθεσία Επικαιρότητα Thu, 09 May 2019 10:20:20 +0300 ΦΕΚ 1470 Β' 03-05-2019: Αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων. http://teekerk.gr/index.php/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/1210-%CF%86%CE%B5%CE%BA-1470-%CE%B2-03-05-2019-%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CE%B2%CE%AD%CF%82-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CF%89%CE%BD.html http://teekerk.gr/index.php/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/1210-%CF%86%CE%B5%CE%BA-1470-%CE%B2-03-05-2019-%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CE%B2%CE%AD%CF%82-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CF%89%CE%BD.html ]]> info_kerk@tee.gr (Zeta) Κύριο Νομοθεσία Επικαιρότητα Tue, 07 May 2019 09:27:05 +0300 ΦΕΚ 1494 Β΄03-05-2019: Διορθώσεις και μικρής κλίμακας αλλαγές των εγκεκριμένων Τεχνικών Προδιαγραφών Μελετών Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας http://teekerk.gr/index.php/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/1209-%CF%86%CE%B5%CE%BA-1494-%CE%B2%CE%8403-05-2019-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CF%80%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1%CF%82.html http://teekerk.gr/index.php/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/1209-%CF%86%CE%B5%CE%BA-1494-%CE%B2%CE%8403-05-2019-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CF%80%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1%CF%82.html ]]> info_kerk@tee.gr (Zeta) Κύριο Νομοθεσία Επικαιρότητα Mon, 06 May 2019 09:35:58 +0300