ΤΕΕ Τμήμα Κέρκυρας - Αρχικη http://teekerk.gr/index.php Mon, 17 Dec 2018 09:48:36 +0200 MYOB el-gr Ευχές για τα Χριστούγεννα! http://teekerk.gr/index.php/139-news/1152-%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%AD%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B1-2.html http://teekerk.gr/index.php/139-news/1152-%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%AD%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B1-2.html

                                                  

]]>
info_kerk@tee.gr (Zeta) Κύριο Επικαιρότητα Fri, 14 Dec 2018 15:00:48 +0200
Ενημέρωση: Εξόφληση συνδρομών - οφειλών ΤΕΕ, πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα http://teekerk.gr/index.php/139-news/1151-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BE%CF%8C%CF%86%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD-%CE%BF%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BB%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CE%B5%2C-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1.html http://teekerk.gr/index.php/139-news/1151-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BE%CF%8C%CF%86%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD-%CE%BF%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BB%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CE%B5%2C-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1.html

Συνάδελφοι καλημέρα,


Σε συνεννόηση με την διοίκηση του ΤΕΕ το όριο οφειλόμενων συνδρομών για να επιτρέπονται νέες συναλλαγές στο σύστημα αμοιβών του ΤΕΕ μειώθηκε σε 3 έτη (συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος έτους) με προοπτική να μηδενιστεί μέχρι τέλους του χρόνου.

]]>
info_kerk@tee.gr (Zeta) Κύριο Επικαιρότητα Fri, 14 Dec 2018 13:35:53 +0200
Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Οκτωβρίου 2018 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων http://teekerk.gr/index.php/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C/1150-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-2018-%CE%BC%CE%B7-%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B8%CF%89%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD.html http://teekerk.gr/index.php/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C/1150-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-2018-%CE%BC%CE%B7-%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B8%CF%89%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD.html

Τα ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορών Οκτωβρίου 2018 έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ και η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής τους είναι η Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018.

]]>
info_kerk@tee.gr (Zeta) Κύριο Ασφαλιστικό, Εργασιακά Νομοθεσία Επικαιρότητα Mon, 03 Dec 2018 09:00:37 +0200
Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την υπόδειξη τακτικού και αναπληρωτή εκπροσώπου του ΤΚ/ΤΕΕ, στην Επιτροπή Διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο « Μελέτες Ωρίμανσης για τη δημιουργία νέου ΧΥΤΥ Κέρκυρας». http://teekerk.gr/index.php/139-news/1149-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BA-%CF%84%CE%B5%CE%B5%2C-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%C2%AB-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%85-%CF%87%CF%85%CF%84%CF%85-%CE%BA%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%82%C2%BB.html http://teekerk.gr/index.php/139-news/1149-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BA-%CF%84%CE%B5%CE%B5%2C-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%C2%AB-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%85-%CF%87%CF%85%CF%84%CF%85-%CE%BA%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%82%C2%BB.html ]]> info_kerk@tee.gr (Zeta) Κύριο Επικαιρότητα Fri, 30 Nov 2018 14:08:59 +0200 Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς http://teekerk.gr/index.php/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%89%CE%BD/1148-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-5-500-%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CF%84%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%2C-%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82-22-29-%CE%B5%CF%84%CF%8E%CE%BD%2C-%CF%83%CE%B5-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82.html http://teekerk.gr/index.php/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%89%CE%BD/1148-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-5-500-%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CF%84%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%2C-%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82-22-29-%CE%B5%CF%84%CF%8E%CE%BD%2C-%CF%83%CE%B5-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82.html

Ξεκίνησε την Παρασκευή 23/11/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 3/12/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων  από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, για 5.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης  και για χρονικό διάστημα 12 μηνών, στο Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

]]>
info_kerk@tee.gr (Zeta) Κύριο Ανακοινώσεις Τρίτων Φορέων Επικαιρότητα Thu, 29 Nov 2018 08:37:47 +0200
Ανακοίνωση: Στάση εργασίας του προσωπικού στο ΤΚ/ΤΕΕ http://teekerk.gr/index.php/139-news/1147-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%BA-%CF%84%CE%B5%CE%B5.html http://teekerk.gr/index.php/139-news/1147-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%BA-%CF%84%CE%B5%CE%B5.html

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Από την έναρξη του ωραρίου έως τις 12.00 μ.μ.

«Για την απόσυρση του Οργανογράμματος και του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του ΤΕΕ»

]]>
info_kerk@tee.gr (Zeta) Κύριο Επικαιρότητα Mon, 26 Nov 2018 12:52:13 +0200
Αποκατάσταση βλάβης τηλεφωνικού κέντρου ΤΚ/ΤΕΕ http://teekerk.gr/index.php/139-news/1146-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B2%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BA-%CF%84%CE%B5%CE%B5.html http://teekerk.gr/index.php/139-news/1146-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B2%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BA-%CF%84%CE%B5%CE%B5.html

Η βλάβη στο τηλεφωνικό μας κέντρο αποκαταστάθηκε. Μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά μαζί μας για οτιδήποτε χρειάζεστε.

 

]]>
info_kerk@tee.gr (Zeta) Κύριο Επικαιρότητα Wed, 21 Nov 2018 09:57:23 +0200
Το τηλεφωνικό κέντρο του ΤΚ/ΤΕΕ δεν βρίσκεται σε λειτουργία http://teekerk.gr/index.php/139-news/1144-%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BA-%CF%84%CE%B5%CE%B5-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%B2%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CE%B5-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1.html http://teekerk.gr/index.php/139-news/1144-%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BA-%CF%84%CE%B5%CE%B5-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%B2%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CE%B5-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1.html

Λόγω τεχνικού προβλήματος το τηλεφωνικό μας κέντρο δεν λειτουργεί. Ελπίζουμε η βλάβη να αποκατασταθεί σύντομα. 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email (tee_kerk@tee.gr) ή να επισκεφτείτε τα γραφεία του Τμήματος για οτιδήποτε χρειάζεστε. 

ΑΠΟ ΤΟ ΤΚ/ΤΕΕ.

]]>
info_kerk@tee.gr (Zeta) Κύριο Επικαιρότητα Tue, 20 Nov 2018 09:04:31 +0200
Επέτειος Πολυτεχνείου http://teekerk.gr/index.php/139-news/1143-%CE%B5%CF%80%CE%AD%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85.html http://teekerk.gr/index.php/139-news/1143-%CE%B5%CF%80%CE%AD%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85.html

Εξέγερση Πολυτεχνείου 1973

Η πράξη αντίστασης του Πολυτεχνείου ήταν εξέγερση συνειδήσεων, κυρίως αυτών που συμμετείχαν αλλά και όλων των Ελλήνων που ασφυκτιούσαν από τη επτάχρονη δικτατορία.

Τιμούμε όσους αγωνίστηκαν κατά του καθεστώτος των συνταγματαρχών, όχι μόνο με τους επετειακούς εορτασμούς, αλλά κυρίως αγωνιζόμενοι για την πραγμάτωση των διαχρονικών ιδανικών τους.

Όπως τότε, έτσι και σήμερα, οφείλουμε να λειτουργούμε συνθετικά, παραμερίζοντας τις όποιες διαφορές μπροστά στο συμφέρον του τόπου μας.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι «Όπου αποτυγχάνει η δημοκρατία, πετυχαίνει ο φασισμός».

]]>
info_kerk@tee.gr (Zeta) Κύριο Επικαιρότητα Fri, 16 Nov 2018 11:08:26 +0200
Θέση ΤΚ/ΤΕΕ για το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του ΤΕΕ http://teekerk.gr/index.php/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/statements/1142-%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BA-%CF%84%CE%B5%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B5%CE%B5.html http://teekerk.gr/index.php/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/statements/1142-%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BA-%CF%84%CE%B5%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B5%CE%B5.html ]]> info_kerk@tee.gr (Zeta) Κύριο Θέση - Παρέμβαση Επικαιρότητα Thu, 15 Nov 2018 12:30:27 +0200 Ανακοίνωση υπ' αρ. 3 ΣΟΧ ΔΕΥΑΚ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος "ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ" Άξονας Προτεραιότητας 2 "Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη" http://teekerk.gr/index.php/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%89%CE%BD/1141-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%80-%CE%B1%CF%81-3-%CF%83%CE%BF%CF%87-%CE%B4%CE%B5%CF%85%CE%B1%CE%BA-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF-%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%AC%CE%BE%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-2-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%B5%CE%B9%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7.html http://teekerk.gr/index.php/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%89%CE%BD/1141-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%80-%CE%B1%CF%81-3-%CF%83%CE%BF%CF%87-%CE%B4%CE%B5%CF%85%CE%B1%CE%BA-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF-%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%AC%CE%BE%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-2-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%B5%CE%B9%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7.html ]]> info_kerk@tee.gr (Zeta) Κύριο Ανακοινώσεις Τρίτων Φορέων Επικαιρότητα Thu, 15 Nov 2018 08:34:03 +0200 ΦΕΚ 5045 Β'/13-11-2018: Λειτουργία, τήρηση, επικαιροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος "Ηλεκτρονική Πολεοδομία" http://teekerk.gr/index.php/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B1/1140-%CF%86%CE%B5%CE%BA-5045-%CE%B2-13-11-2018-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%2C-%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%2C-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AD%CF%81%CF%89-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1.html http://teekerk.gr/index.php/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B1/1140-%CF%86%CE%B5%CE%BA-5045-%CE%B2-13-11-2018-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%2C-%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%2C-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AD%CF%81%CF%89-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1.html ]]> info_kerk@tee.gr (Zeta) Κύριο Ιδιωτικά Έργα Νομοθεσία Επικαιρότητα Thu, 15 Nov 2018 08:30:00 +0200 ΦΕΚ 4968 Β' 7/11/2018: Κατάρτιση μητρώου ελεγκτών δόμησης http://teekerk.gr/index.php/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/1139-%CF%86%CE%B5%CE%BA-4968-%CE%B2-7-11-2018-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82.html http://teekerk.gr/index.php/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/1139-%CF%86%CE%B5%CE%BA-4968-%CE%B2-7-11-2018-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82.html ]]> info_kerk@tee.gr (Zeta) Κύριο Νομοθεσία Επικαιρότητα Fri, 09 Nov 2018 08:26:10 +0200 Ημερίδα του ΤΕΕ για τις Φυσικές Καταστροφές: τί είπαν οι επιστήμονες για σεισμούς, πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές http://teekerk.gr/index.php/164-%CE%B5%CE%BB%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/1138-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B5%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%AF-%CE%B5%CE%AF%CF%80%CE%B1%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%82%2C-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AD%CF%82.html http://teekerk.gr/index.php/164-%CE%B5%CE%BB%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/1138-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B5%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%AF-%CE%B5%CE%AF%CF%80%CE%B1%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%82%2C-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AD%CF%82.html

Δείτε τις εισηγήσεις των επιστημόνων που μίλησαν στην Ημερίδα του ΤΕΕ για τις Φυσικές Καταστροφές, καθώς και το βίντεο της εκδήλωσης στους παρακάτω συνδέσμους.

https://web.tee.gr/deltia-tupoy/deltio-typoy-tee-31-10-2018-2/

https://www.youtube.com/watch?v=sWheZw0WhD8

 

]]>
info_kerk@tee.gr (Zeta) Κύριο Εκδηλώσεις Wed, 07 Nov 2018 11:06:21 +0200