ΤΕΕ Τμήμα Κέρκυρας - Αρχικη http://teekerk.gr/index.php Thu, 05 Dec 2019 18:04:41 +0200 MYOB el-gr ΦΕΚ 193 Α' / 03-12-2019 / Άρθρο 51_Τροποποιήσεις του Ν.4495/2017 - Προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών http://teekerk.gr/index.php/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%B1%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1/1288-%CF%86%CE%B5%CE%BA-193-%CE%B1-03-12-2019-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-51_%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-4495-2017.html http://teekerk.gr/index.php/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%B1%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1/1288-%CF%86%CE%B5%CE%BA-193-%CE%B1-03-12-2019-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-51_%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-4495-2017.html

Στο άρθρο 51 του Ν. 4643/2019 που επισυνάπτεται, παρατίθενται οι τροποποιήσεις του Ν. 4495/2017. Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών τόσο για το Ν.4495/2017 όσο και για το Ν.4178/2013 ισχύουν τα εξής:

1. .....  Για τις αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις του άρθρου 96 του παρόντος νόμου που υπάγονται στις διατάξεις για την αναστολή επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του παρόντος, η αίτηση υπαγωγής μαζί με τα συνοδευτικά της στοιχεία και δικαιολογητικά μπορεί να υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.

2. .....  Για τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν .4178/2013, οι οποίες δεν μεταφέρονται στον ν. 4495/2017 και τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/2011 που έχουν μεταφερθεί στον ν. 4178/2013, ο μηχανικός υποχρεούται να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέχρι:

α) 08.05.2020 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου έως 31.12.2013,

β) 08.08.2020 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 01.01.2014 έως 31.12.2014,

γ) 08.11.2020 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 01.01.2015 έως 31.12.2015,

δ) 08.02.2021 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 01.01.2016 έως 31.12.2016,

ε) 08.05.2021 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 01.01.2017 έως 03.11.2017.

]]>
info_kerk@tee.gr (Elena Provata) Κύριο Αυθαίρετα Νομοθεσία Επικαιρότητα Thu, 05 Dec 2019 08:47:21 +0200
Πρόσκληση Ιονίου Πανεπιστημίου για τα σεμινάρια κατάρτισης με θέμα «Χρήση πλατφορμών τηλεργασίας και τηλεκπαίδευσης» για ελεύθερους επαγγελματίες στο πλαίσιο του έργου TELEICCE http://teekerk.gr/index.php/164-%CE%B5%CE%BB%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/1287-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1-%C2%AB%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BC%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82%C2%BB-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85-teleicce.html http://teekerk.gr/index.php/164-%CE%B5%CE%BB%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/1287-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1-%C2%AB%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BC%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82%C2%BB-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85-teleicce.html

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: “Promotion of Teleworking and Massive Open Online Course (MOOC) Training for Increased Cluster Competitiveness and Employment” (TELEICCE) το Ιόνιο Πανεπιστήμιο σας προσκαλεί στα Σεμινάρια Κατάρτισης για ελεύθερους επαγγελματίες με θέμα «Χρήση πλατφορμών τηλεργασίας και τηλεκπαίδευσης» για ελεύθερους που θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου και την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου στην Κέρκυρα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

* Επισυνάπτονται η πρόσκληση και το δελτίο τύπου.

]]>
info_kerk@tee.gr (Elena Provata) Κύριο Εκδηλώσεις Mon, 02 Dec 2019 14:13:03 +0200
e-Άδειες: αναβάθμιση και επικαιροποιημένο εγχειρίδιο χρήσης http://teekerk.gr/index.php/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B1/1286-e-%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF-%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82.html http://teekerk.gr/index.php/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B1/1286-e-%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF-%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82.html

Αναβαθμίστηκε η φόρμα Προκαθορισμένων Αναζητήσεων των αιτήσεων που αφορά τις Υπηρεσίες Δόμησης, προσφέροντας πιο εμπλουτισμένους και κατηγοριοποιημένους τρόπους εύρεσης πράξεων.

Δείτε το εγχειρίδιο χρήσης, όπως ανανεώθηκε μετά την τελευταία αναβάθμιση και τη διασύνδεση με το σύστημα αιτήσεων για Ελεγκτές Δόμησης.

]]>
info_kerk@tee.gr (Elena Provata) Κύριο Ιδιωτικά Έργα Νομοθεσία Επικαιρότητα Mon, 02 Dec 2019 11:09:18 +0200
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ- Πρόσκληση «Δικτύωση στη Δημιουργική Οικονομία και Βιώσιμος Τουρισμός» 29-11-2019 http://teekerk.gr/index.php/164-%CE%B5%CE%BB%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/1285-%CE%B4%CE%B7-%CF%80%CE%B5-%CE%B8%CE%B5-%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%83-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%C2%AB%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8D%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B2%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%C2%BB-29-11-2019.html http://teekerk.gr/index.php/164-%CE%B5%CE%BB%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/1285-%CE%B4%CE%B7-%CF%80%CE%B5-%CE%B8%CE%B5-%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%83-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%C2%AB%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8D%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B2%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%C2%BB-29-11-2019.html

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κέρκυρας διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Δικτύωση στη Δημιουργική Οικονομία και Βιώσιμος Τουρισμός» που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης για την ανάπτυξη «Στρατηγικής Inter-Clustering». Η εκδήλωση υλοποιείται στο πλαίσιο του διασυνοριακού έργου με τίτλο «Network οf Theatres for the valorization of cultural and natural heritage to develop a sustainable tourism» και ακρωνύμιο NeTT.

* Επισυνάπτονται η πρόσκληση και το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

]]>
info_kerk@tee.gr (Elena Provata) Κύριο Εκδηλώσεις Tue, 26 Nov 2019 12:20:45 +0200
Προθεσμία διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 http://teekerk.gr/index.php/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/1284-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%81%CE%B8%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AD%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%8D%CF%87%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CF%85%CF%80%CF%8C-%CE%BA%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-3481-2006.html http://teekerk.gr/index.php/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/1284-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%81%CE%B8%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AD%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%8D%CF%87%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CF%85%CF%80%CF%8C-%CE%BA%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-3481-2006.html ]]> info_kerk@tee.gr (Elena Provata) Κύριο Νομοθεσία Επικαιρότητα Mon, 25 Nov 2019 11:56:05 +0200 Πράξη ανακήρυξης επιτυχόντων στις εκλογές του ΤΕΕ στις 03-11-2019 http://teekerk.gr/index.php/department/elections/%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CF%83-%CF%84%CE%B5%CE%B5/1283-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B5%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-03-11-2019.html http://teekerk.gr/index.php/department/elections/%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CF%83-%CF%84%CE%B5%CE%B5/1283-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B5%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-03-11-2019.html ]]> info_kerk@tee.gr (Elena Provata) Κύριο ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ Fri, 22 Nov 2019 14:51:29 +0200 Πρακτικό αξιολόγησης συμμετοχής στο υποέργο (8) της πράξης "ΛΑΕΡΤΗΣ" http://teekerk.gr/index.php/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%CE%BB%CE%B1%CE%B5%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83_1/1282-%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF-8-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BB%CE%B1%CE%B5%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83.html http://teekerk.gr/index.php/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%CE%BB%CE%B1%CE%B5%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83_1/1282-%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF-8-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BB%CE%B1%CE%B5%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83.html ]]> info_kerk@tee.gr (Elena Provata) Κύριο Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020" Fri, 22 Nov 2019 11:43:18 +0200 Οδηγίες σχετικά με Δοκιμαστικές - Διερευνητικές τομές και Ανασκαφικές Εργασίες http://teekerk.gr/index.php/139-news/1281-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82.html http://teekerk.gr/index.php/139-news/1281-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82.html

Συνάδελφοι,

η Δ.Ε. του ΤΚ/ΤΕΕ προκειμένου να υπάρχει κοινή αντιμετώπιση του συχνού φαινομένου της, κατ’ απαίτηση των υπαλλήλων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, επέκτασης των εκσκαφικών εργασιών εκτός του διαγράμματος εκσκαφών που υποβάλλεται από τον μελετητή, σας ενημερώνει, ώστε με τη σειρά σας να πληροφορείτε τον κύριο κάθε έργου για τα δικαιώματά του όπως αυτά προβλέπονται από τον αρχαιολογικό νόμο Ν.3028 ΦΕΚ 153Α / 28.6.2002 με τις αλλαγές που έγιναν με το Ν.4598/2019.

* Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο προς ενημέρωση σας.

]]>
info_kerk@tee.gr (Elena Provata) Κύριο Επικαιρότητα Wed, 20 Nov 2019 14:01:34 +0200
Επιστολή προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας σχετικά με την παροχή στοιχείων έργων και ανασκαφών http://teekerk.gr/index.php/139-news/1280-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%86%CF%8E%CE%BD.html http://teekerk.gr/index.php/139-news/1280-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%86%CF%8E%CE%BD.html ]]> info_kerk@tee.gr (Elena Provata) Κύριο Επικαιρότητα Wed, 20 Nov 2019 13:34:22 +0200 Εισηγήσεις ενημερωτικού σεμιναρίου με θέμα: "Προσεισμικός έλεγχος - Παραδείγματα Εφαρμογής" http://teekerk.gr/index.php/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD/1279-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B7%CE%B3%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B5-%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%CF%82.html http://teekerk.gr/index.php/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD/1279-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B7%CE%B3%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B5-%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%CF%82.html

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις των εισηγητών του σεμιναρίου με θέμα: "Προσεισμικός έλεγχος - Παραδείγματα Εφαρμογής" που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΚ/ΤΕΕ, την 7η Νοεμβρίου 2019.

https://drive.google.com/drive/folders/1u9lklgA6FL6ufRhdDrx7Le6cEvmnnkfb

]]>
info_kerk@tee.gr (Elena Provata) Κύριο Υλικό Σεμιναρίων Εκδηλώσεις Wed, 20 Nov 2019 10:49:14 +0200
Έλεγχος κατηγοριών τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών του άρθρου 36 του ν.4495/17 στις περιπτώσεις που απαιτείται έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού http://teekerk.gr/index.php/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/1278-%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%CF%85-36-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-4495-17-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CF%8C%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D.html http://teekerk.gr/index.php/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/1278-%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%CF%85-36-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-4495-17-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CF%8C%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D.html ]]> info_kerk@tee.gr (Elena Provata) Κύριο Νομοθεσία Επικαιρότητα Tue, 19 Nov 2019 11:14:21 +0200 Υ.Α. 7/11/2019 "Υποχρέωση αναγγελίας του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου". http://teekerk.gr/index.php/139-news/1277-%CF%85-%CE%B1-7-11-2019-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%AD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B5%CF%80%CE%AF-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%AE-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85.html http://teekerk.gr/index.php/139-news/1277-%CF%85-%CE%B1-7-11-2019-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%AD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B5%CF%80%CE%AF-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%AE-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85.html ]]> info_kerk@tee.gr (Elena Provata) Κύριο Επικαιρότητα Wed, 13 Nov 2019 09:52:36 +0200 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ http://teekerk.gr/index.php/2-uncategorised/1275-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-70942%CF%86%2C701-2-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%83-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%83-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%83.html http://teekerk.gr/index.php/2-uncategorised/1275-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-70942%CF%86%2C701-2-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%83-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%83-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%83.html ]]> info_kerk@tee.gr (Elena Provata) Κύριο Uncategorised Mon, 11 Nov 2019 09:11:35 +0200 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (ΦΕΚ 3537 Β΄/20.09.2019) http://teekerk.gr/index.php/139-news/1274-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%89%CE%BD-%CF%86%CE%B5%CE%BA-3537-%CE%B2%CE%84-20-09-2019.html http://teekerk.gr/index.php/139-news/1274-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%89%CE%BD-%CF%86%CE%B5%CE%BA-3537-%CE%B2%CE%84-20-09-2019.html ]]> info_kerk@tee.gr (Elena Provata) Κύριο Επικαιρότητα Mon, 11 Nov 2019 09:08:11 +0200