Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

Εγγραφή στα Σ.Υ.Π.Ο.Θ.Α. και Σ.Α.

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στα Συμβούλια Πολεοδομικών θεμάτων & Αμφισβητήσεων – ΣΥΠΟΘΑ και Συμβούλια Αρχιτεκτονικής - ΣΑ

Περισσότερα

Οικισμοί Ν.Κέρκυρας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

  • ΜΕΛΕΤΕΣ
Ομάδες εργασίας του Τμήματος εκπόνησαν τις ακόλουθες μελέτες: 

&  Συμπλήρωση του υπάρχοντος αρχείου πολεοδομικής και λοιπής νομοθεσίας - δημιουργία αρχείου χαρτών 

&  Ενημέρωση υποβάθρων περιοχών Ανεμόμυλου και Νέου Λιμανιού - Νέου φρουρίου Κέρκυρας, με στοιχεία αριθμού ορόφων και αδόμητων οικοπέδων. 

&  Συλλογή και επεξεργασία συμπληρωματικών στοιχείων και συμπλήρωση της πρότασης για την ένταξη της Πόλης της Κέρκυρας στον Κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. 

&  Σύστημα διαχείρισης πολεοδομικών παραμέτρων του σχεδίου πόλεως Κέρκυρας και οροθετημένων οικισμών του Νομού Κέρκυρας. 

&  Ο Τουρισμός - Παραθερισμός στις παράκτιες περιοχές της Κέρκυρας: Αρνητικός συντελεστής ή παράγοντας βιώσιμης ανάπτυξης. 

&  Χωροταξική διάρθρωση των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο νομό της Κέρκυρας.[Η μελέτη αυτή ανατέθηκε στο Τμήμα από το ΠΕΣΥ Ιόνιων Νησιών]. 

&  Σύστημα διαχείρισης πολεοδομικών παραμέτρων του σχεδίου πόλεως Κέρκυρας και οροθετημένων οικισμών του Νομού Κέρκυρας. 

Στόχος της μελέτης αυτής είναι η δημιουργία ενιαίου ψηφιακού υποβάθρου του εν ισχύ Σχεδίου της Πόλεως της Κέρκυρας και των οριοθετημένων οικισμών του Νομού καθώς και η διαχείριση όλων των πολεοδομικών παραμέτρων τους. Το προϊόν της μελέτης αυτής [πλήρες αυτόνομο πρόγραμμα με τεράστιο όγκο δεδομένων], θα παρουσιαστεί στους μηχανικούς σε ειδική εκδήλωση, μαζί με το Web site του Τμήματος και θα τους διανεμηθεί δωρεάν με τη μορφή CD. 

  • ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ø Το έργο του Κερκυραίου Μηχανικού Ιωάννη Παρμεζάν. Συγγραφέας Α. Αγοροπούλου - Μπιρμπίλη, καθηγήτρια ΕΜΠ. ´Εκδοση ΤΚ/ΤΕΕ, σελ. 128, Κέρκυρα 2001.

 

 


Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS