2010-2013

Εκλογές 25/04/2010

A/A A.M. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 26082 Σπίγγος Νικόλαος Αγρ. Τοπ. Μηχ. Πρόεδρος
2 62692 Τρίαντος Νικόλαος Μηχ.Μηχαν. Αντιπρόεδρος
3 52264 Θύμης Ιωάννης Αρχιτ. Μηχ. Γεν. Γραμ.
4 49527 Κοσκινάς Άγγελος Αρχιτ. Μηχ. Μέλος Δ.Ε.
5 59063 Κοτσιμπού Σοφία Πολιτ. Μηχ. Μέλος Δ.Ε.
6 31940 Μακρής Αθανάσιος * Πολιτ. Μηχ. Μέλος Δ.Ε.
7 21856 Ρίγγας Αρσένιος Αρχιτ. Μηχ. Μέλος Δ.Ε.
8 47406 Σκλαβούνος Γεράσιμος Πολιτ. Μηχ. Μέλος Δ.Ε.
9 22256 Σκούρτης Κωνσταντίνος Πολιτ. Μηχ. Μέλος Δ.Ε.

* Ο κ. Αθανάσιος Μακρής , Π.Μ.  αντικατέστησε την κα Μ. Παπαναστασίου – Μεμή, Π.Μ.  που παραιτήθηκε λόγω συνταξιοδότησης. [Πράξη Ανακήρυξης 760/30.08.2011].

 

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS