Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Η Τράπεζα Πληροφοριών του Τεχνικού Επιμελητηρίου δωρεάν στους μηχανικούς της Κέρκυρας

Κέρκυρα, 6 Οκτωβρίου 1997
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Τράπεζα Πληροφοριών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας [ΤΠ/ΤΕΕ] προσφέρει από 10-10-97 και για ένα μήνα , σύνδεση με το Internet, εντελώς δωρεάν για όλους τους χρήστες της Κέρκυρας.

Με την ολοκλήρωση του δικτύου σε 15 πόλεις της Ελλάδας, η ΤΠ/ΤΕΕ που είναι ο μεγαλύτερος πάροχος ηλεκτρονικής πληροφόρησης στην Ελλάδα από άποψης υποδομών, εδραιώνεται πλέον στους πρώτους 5 ελληνικούς πάροχους υπηρεσιών Internet. Όλες δε οι υπηρεσίες προσφέρονται με ένα τοπικό τηλεφώνημα.

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης της ΤΠ/ΤΕΕ περιλαμβάνουν τεχνικές (διαγωνι-σμοί, αναλυτικά τιμολόγια κ.α ), νομικές ( υπηρεσία ΝΟΜΟΣ ), και γενικού ενδιαφέροντος πληροφορίες ( θέματα επικαιρότητας ) ενώ στο INTERNET προσφέρεται πρόσβαση με σύνδεση dynamic ppp, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ήδη έχουν αρχίσει να μεταφέρονται οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης σε περιβάλλον Internet, όπως ο ηλεκτρονικός οδηγός εταιριών, δομικών υλικών και τα Στοιχεία Επικαιρότητας, με σκοπό τη μέγιστη δυνατή ευκολία στην πρόσβαση και χρήση των πληροφοριών αυτών. Ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει και η υπηρεσία φιλοξενίας και διαφήμισης ηλεκτρονικών σελίδων στους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να προβληθούν μέσα από την ΤΠ/ΤΕΕ σε όλους τους χρήστες του Παγκοσμίου Δικτύου.

Επιπλέον, στις ηλεκτρονικές σελίδες της ΤΠ/ΤΕΕ φιλοξενείται το περιοδικό ΚΙΝΗΤΡΟ, το πρώτο εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικό περιοδικό, στο οποίο συνεργάζονται γνωστοί δημοσιογράφοι, με ποικίλη ύλη που ανανεώνεται εβδομαδιαία.

Σκοπός της Τράπεζας Πληροφοριών ΤΕΕ είναι ο συνεχής εμπλουτισμός των υπηρεσιών και η ευκολία της χρήσης τους, ώστε να είναι πάντα στην πρώτη προτίμηση των μηχανικών της Ελλάδας.

Η σύνδεση των ενδιαφερομένων με τις ηλεκτρονικές σελίδες της Τράπεζας γίνεται με τη βοήθεια δισκέτας που εστάλη μαζί με το τεύχος 1946 του Ενημερωτικού Δελτίου του ΤΕΕ.

Περισσότερες Πληροφορίες παρέχονται από τις Υπηρεσίες Κέρκυρας του ΤΕΕ, όπου στεγάζεται και ο τοπικός κόμβος, Λ. Αλεξάνδρας 13, τηλ.: 30058.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΚ/ΤΕΕ

Όχι στην άναρχη δόμηση στην περιοχή του Ραδιοφωνικού Σταθμού

Κέρκυρα, 4 Σεπτεμβρίου 1997
Δελτίο Τύπου

Το Τμήμα Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με αφορμή το θέμα που έχει εγερθεί για την κατάργηση της ζώνης των 300 μέτρων γύρω από τις κεραίες του ραδιοφω-νικού σταθμού Κέρκυρας, ως έκτασης με απαγόρευση ή περιορισμό της δόμησης, και
 • ανεξάρτητα από τα ιδιοκτησιακά ζητήματα,
 • από τη βούληση ή μη του Ελληνικού Δημοσίου για μεταφορά της θέσης του Ρ/Σ, και από
 • τα θέματα τεχνολογίας - είτε αυτά σχετίζονται με το είδος και το μέγεθος των κεραιών είτε με τις επιπτώσεις του όγκου των κτισμάτων στις εκπομπές,
θεωρεί ότι η αδόμητη ουσιαστικά έκταση των 300 στρεμμάτων που έχει προκύψει από την εφαρμογή του μέτρου δεν μπορεί να αποδοθεί προς δόμηση μέσω μιας απλής κατάργησης των απαγορεύσεων που επιβάλει η ύπαρξη του Ραδιοφωνικού Σταθμού.

Τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί στην περιοχή λόγω της άναρχης και της παρόδιας δόμησης, ο κυκλοφοριακός φόρτος της Εθνικής οδού και η γειτνίαση με τη Λίμνη Χαλικιόπουλου από τη μία μεριά και οι ανάγκες της πόλης από την άλλη, απαιτούν μια προσέγγιση του θέματος σε επίπεδο χωροταξίας (μελέτη καθορισμού χρήσεων γης της ευρύτερης εκτός πόλεως περιοχής).

Εξάλλου η οικιστική και οικονομική ανάπτυξη όλης αυτής της περιοχής που ξεκινάει από τον οικισμό Βρυώνη, έχει ήδη - σε μακροπρόθεσμη βάση - υπονομευθεί ανεπανόρθωτα από τέτοιου είδους δόμηση σαν αυτή δηλαδή που επιδιώκεται μέσω της κατάργησης του Ρ/Σ.

Στα πλαίσια αυτά και επειδή αρκετά έχει υποστεί ο τόπος από την ισοπεδωτική αντίληψη ότι η ανάπτυξη ταυτίζεται με τη δόμηση, το ΤΕΕ θεωρεί ότι και στην περίπτωση αυτή η κατάργηση των περιορισμών δόμησης που έχουν επιβληθεί λόγω της ύπαρξης των κεραιών του Ρ/Σ δεν θα είναι κάτω από αυτές τις συνθήκες προς όφελος της περιοχής και της πόλης.                                    
ΑΠΟ ΤΟ ΤΚ/ΤΕΕ

Δυσαρέσκεια του ΤΕΕ

Κέρκυρα, 11.07.1997
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τη δυσαρέσκειά του στο Νομάρχη και Πρόεδρο του Δ.Σ της Αναπτυξιακής Επιχείρησης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας [ΑΕΝΑΚ Α.Ε] εξέφρασε το Τμήμα Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, για τη μη εκπροσώπηση του Επιμελητηρίου στην Επιτροπή Αξιολόγησης των υποψηφίων για πρόσληψη στην ΑΕΝΑΚ.

Συγκεκριμένα, σε πρόσφατες συναντήσεις τους, τόσον ο κ. Παγκράτης όσον και ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΕΝΑΚ κ. Τησαρχόντου, έκαναν αποδεκτό το αίτημα που διατύπωσε ο Πρόεδρος του ΤΚ/ΤΕΕ για τη συμμετοχή εκπροσώπου του Επιμελητηρίου στην προαναφερθείσα Επιτροπή Αξιολόγησης, επειδή οι προσλήψεις αφορούσαν κυρίως σε τεχνικό προσωπικό [μηχανικούς].

Τελικά, η απαραίτητη σε αυτές της περιπτώσεις επιστολή του κ. Νομάρχη για τον ορισμό εκπροσώπου, ουδέποτε έφθασε στο ΤΕΕ και η Επιτροπή προχώρησε στο έργο της, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του ΤΕΕ.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΚ/ΤΕΕ

Την άμεση ίδρυση Εφορειών Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και Νεωτέρων Μνημείων στην Κέρκυρα ζητάει το Τεχνικό Επιμελητήριο

Κέρκυρα, 7-10-96
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την άμεση ίδρυση Εφορειών Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και Νεωτέρων Μνημείων στην Κέρκυρα ζήτησε με επιστολή του από τον υπουργό Πολιτισμού κ. Ευάγγελο Βενιζέλο ο Πρόεδρος του Τμήματος Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου κ. Κώστας Βλάσσης.

Η Κέρκυρα, αναφέρεται στην επιστολή του ΤΕΕ, έχει έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό μνημείων και γενικότερα αρχαιοτήτων που εντάσσονται στις Βυζαντινές και Μεταβυζαντινές Αρχαιότητες . Αυτή καθεαυτή η παλαιά πόλη της Κέρκυρας, αποτελεί το μεγαλύτερο στην Ελλάδα ζωντανό οικιστικό σύνολο χαρακτηρισμένο ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο.

Πέρα από αυτό, περιλαμβάνει τα δύο γνωστά φρούρια, δύο ακόμα αξιόλογα φρουριακά μνημεία, ένα πλήθος βυζαντινών και μεταβυζαντινών εκκλησιών και μονών και ένα τεράστιο πλούτο από εικόνες και κειμήλια που αντιπροσωπεύουν μιαν εποχή άνθησης της αγιογραφίας, με κέντρα την Κρήτη και τη Κέρκυρα, αντίστοιχη με τη Αναγέννηση.

Παράλληλα, ως περιφερειακή πόλη, έχει τον μεγαλύτερο στην Ελλάδα αριθμό κηρυγμένων νεωτέρων μνημείων και, ως Νομός, τον μεγαλύτερο αριθμό -53- χαρακτηρισμένων παραδοσιακών οικισμών με αξιόλογα κτίρια της νεώτερης ιστορικής περιόδου που χρήζουν οπωσδήποτε προστασίας

Είναι λυπηρό, λοιπόν, ότι η Κέρκυρα, με έναν τόσο μεγάλο πλούτο μνημείων του Βυζαντινού και νεώτερου πολιτισμού και της παράδοσης, δεν αποτελεί έδρα Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, ούτε έδρα Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων.

Ειδικότερα, το ΤΕΕ θεωρεί ότι το μεγάλης χρηματοδότησης πρόγραμμα ανάπλασης της Παλαιάς Πόλης, το αναμενόμενο να ξεκινήσει πρόγραμμα ανάπλασης του διατηρητέου οικισμού Παλαιάς Περίθειας, η συνεχής αλλοίωση που υφίστανται παραδοσιακά σύνολα και μεμονωμένα αξιόλογα νεώτερα κτίρια και κυρίως η τοπική κινητικότητα περί την ανάδειξη των πολιτιστικών μνημείων σε ένα υπό εξέλιξη πρόγραμμα πολιτιστικού τουρισμού, καθιστούν περισσότερο παρά ποτέ αναγκαία την άμεση ίδρυση των δύο αυτών Εφορειών. Εξ άλλου το εδώ Γραφείο Βυζαντινών Αρχαιοτήτων έχει ήδη ικανή στελέχωση και το ΥΠΠΟ γενικότερα διαθέτει εδώ επαρκή κτιριακή υποδομή, ώστε η συνολική οικονομική επιβάρυνση για τη λειτουργία των δύο Εφορειών να προκύπτει μηδαμινή.

Αντιθέτως, η έλλειψή τους στην συγκεκριμένη συγκυρία και σε ότι θα ακολουθήσει, είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει τροχοπέδη στην όλη πορεία και με αρνητικές επιπτώσεις που εν πολλοίς θα αποβούν μη αναστρέψιμες.

Παράλληλα, με άλλη επιστολή του, ο Πρόεδρος ενημέρωσε για το θέμα τον υφυπουργό Οικονομικών κ. Γ. Δρυ και ζήτησε τη συνδρομή του.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΚ/ΤΕΕ

Αποτελέσματα εκλογών ΤΕΕ


Με κύρια χαρακτηριστικά τη μαζική συμμετοχή και το μεγάλο ενδιαφέρον, οι διπλωμα-τούχοι Μηχανικοί της Κέρκυρας προσήλθαν χθες Κυριακή στις κάλπες προκειμένου να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους στα ´Οργανα του Τεχνικού Επιμελητηρίου για την επόμενη τριετία και έως το 2000. 

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα που έδωσε η Εφορευτική Επιτροπή αργά τη νύχτα, έλαβαν: 

Α. Για την Τοπική Αντιπροσωπεία: 

Εγγεγραμμένοι: 360
Ψήφισαν : 309
´Εγκυρα : 296 
´Ακυρα : 13

Ø Προοδευτική Κίνηση Μηχανικών Κέρκυρας: 145 ´Εδρες * 12
Ø Ενότητα Μηχανικών Κέρκυρας: 98 " 8
Ø Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών 40 " 4
Ø Πανεπιστημονική 13 " 1 

[* σύμφωνα με την πρώτη άτυπη κατανομή] 

Β. Για το Τοπικό Πειθαρχικό Συμβούλιο: 

Εγγεγραμμένοι: 360
Ψήφισαν : 309
´Εγκυρα : 294 
´Ακυρα : 8
Λευκά: 7

Ø Προοδευτική Κίνηση Μηχανικών Κέρκυρας: 122
Ø Ενότητα Μηχανικών Κέρκυρας: 96
Ø Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών 76

Γ. Για την Κεντρική Αντιπροσωπεία

Ψήφισαν : 315
´Εγκυρα : 293 
´Ακυρα : 14
Λευκά: 08

Α/ΑΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣΨΗΦΟΙ
1.ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ07
2.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Δ.Ε.Μ)11
3.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ74
4.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ19
5.ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ05
6.ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ47
7.ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ-
8.ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-
9.ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ06
10.ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-
11.ΠΑΣΚ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ109
12.ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ01
13.ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ10
14.ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-
15.ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ03
16.ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-
17.ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ01


Η Εφορευτική Επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου σήμερα και θα προβεί στη διαλογή των σταυρών προτίμησης που έλαβαν οι υποψήφιοι στα διάφορα όργανα του ΤΕΕ. 

Ψηφίζουν σήμερα οι Μηχανικοί


'Αρχισαν σήμερα το πρωί στις 8.00 σε όλη τη χώρα οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών των αιρετών Οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, σε κεντρικό και Περιφερειακό επίπεδο, για την τριετία 1997 - 2000. 

Στην Κέρκυρα, η ψηφοφορία διεξέγαται στο εκλογικό Τμήμα που λειτουργεί στα Γραφεία του Επιμελητηρίου, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 13, 4ος όροφος. 

Οι μηχανικοί ψηφίζουν για να αναδείξουν τους εκπροσώπους τους στην Κεντρική και Τοπική Αντιπροσωπεία, απ' όπου θα εκλεγούν στη συνέχεια οι Διοικήσεις, για τις Επιστημονικές Επιτροπές των 9 ειδικοτήτων και για τα Πειθαρχικά Συμβούλια. 

Στην Κέρκυρα, την ψήφο των 360 μηχανικών για την ανάδειξη του τοπικού Πειθαρχικού Συμβουλίου και της τοπικής Αντιπροσωπείας διεκδικούν: 

Ø Η Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών, με εκπρόσωπο τον κ. ´Αγγελο Κροκιδά, Πολιτικό Μηχανικό, 
Ø Η Ενότητα Μηχανικών, με εκπρόσωπο τον κ. Νίκο Σπίγγο, Τοπογράφο Μηχανικό, 
Ø Η Πανεπιστημονική, με εκπρόσωπο την κα Ρούλα Κοσκινά, Πολιτικό Μηχανικό και
Ø Η Προοδευτική Κίνηση Μηχανικών Κέρκυρας, με εκπρόσωπο τον σημερινό Πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Κώστα Βλάσση, Πολιτικό Μηχανικό. 

Καλούνται οι μηχανικοί, μέλη του Περιφερειακού Τμήματος να προσέλθουν στα Γραφεία του ΤΕΕ και να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, έχοντας μαζί τους την ταυτότητα μέλους ή την αστυνομική τους ταυτότητα. 

Καλούνται επίσης οι μηχανικοί μέλη άλλων Περιφερειακών Τμημάτων που θα βρίσκονται σήμερα στην Κέρκυρα, να προσέλθουν στα Γραφεία του ΤΕΕ και να ψηφίσουν. 

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. 
Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 7 το βράδυ. 

Νέα Διοίκηση στο Τεχνικό Επιμελητήριο Κέρκυρας
Ø Πρόεδρος ο Κώστας Βλάσσης


Με την εκλογή του Κώστα Βλάσση ως Προέδρου, για τρίτη συνεχόμενη θητεία, ολοκληρώθηκαν χθες βράδυ οι εκλογικές διαδικασίες του Τμήματος Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 

Η 25μελής Αντιπροσωπεία του Τμήματος, σε ειδική συνεδρίασή της, εξέλεξε αρχικά το Προεδρείο της και στη συνέχεια το Προεδρείο και τα μέλη της Διοίκησης για την τριετία 2001 - 2003. 

Η σύνθεση της νέας Διοίκησης έχει ως εξής: 

Πρόεδρος: Βλάσσης Κώστας, Πολιτικός Μηχανικός
Αντιπρόεδρος: Σπίγγος Νικόλαος, Αγρ. Τοπ. Μηχανικός
Γενικός Γραμματέας: Πανδής Ανδρέας, Αγρ. Τοπ. Μηχανικός

Μέλη: 
Ø Αλαμάνος Κωνσταντίνος, Μηχανολόγος Μηχανικός
Ø Κεφαλλωνίτης Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός 
Ø Κορωνάκης Σπυρίδων, Πολιτικός Μηχανικός
Ø Κυργιάννης Αθανάσιος, Πολιτικός Μηχανικός
Ø Σούλος Θεμιστοκλής, Πολιτικός Μηχανικός
Ø Τρύφωνας Νικόλαος, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής είναι ελεύθερος επαγγελματίας όπως και 5 ακόμα μέλη της. Τα υπόλοιπα 3 μέλη εργάζονται στο Δημόσιο Τομέα. Πέντε μέλη μετέχουν στο όργανο αυτό για πρώτη φορά ενώ ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ένα μέλος κατείχαν αξιώματα ή διετέλεσαν μέλη προηγούμενων Διοικήσεων. 

Στο Προεδρείο της Αντιπροσωπείας εξελέγησαν οι: 

Ø Πανδής Μιχάλης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ως Πρόεδρος
Ø Τρίαντος Νικόλαος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ως Αντιπρόεδρος και
Ø Κοτσιμπού Σοφία, Αγρ. Τοπ. Μηχανικός, ως Γραμματέας. 

Μαζικά ψήφισαν οι μηχανικοί της Κέρκυρας

Με τη συμμετοχή των μηχανικών σε ποσοστό 75% περίπου ολοκληρώθηκαν χθες βράδυ οι εκλογές στο τοπικό Τμήμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου για την ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησής του. 

Την πρώτη θέση κατέλαβε ο συνδυασμός Προοδευτική Ενότητα Μηχανικών Κέρκυρας, με εκπροσώπους τους κυρίους Κώστα Βλάσση και Νίκο Σπίγγο, που συγκέντρωσε ποσοστό 79% και παίρνει τις 20 από τις 25 έδρες της Αντιπροσωπείας. 

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο συνδυασμός Πανεπιστημονική, με εκπρόσωπο τον κ. Αριστείδη Παππά,, που έλαβε ποσοστό 10% και 2 έδρες στην Αντιπροσωπεία. Ακολουθούν ο συνδυασμός Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών Κέρκυρας, με εκπρόσωπο τον κ. Σπύρο Καλτέκη, που συγκέντρωσε ποσοστό 9% και δύο έδρες και ο μεμονωμένος υποψήφιος κ. Δημήτρης Καββαδίας, με ποσοστό 2% και μια έδρα. 

Ειδικότερα τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: 

Εγγεγραμμένοι : 390
Ψήφισαν [για τα τοπικά όργανα] : 289
´Εγκυρα: 278
´Ακυρα: 9
Λευκά : 2

´Ελαβαν: 

Ø Προοδευτική Ενότητα Μηχανικών Κέρκυρας: 220 ψήφους
Ø Πανεπιστημονική: 27 ψήφους 
Ø Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών : 25 ψήφους
Ø Μεμονωμένος υποψήφιος Δ. Καββαδίας: 6 ψήφους


Στις εκλογές του 1997 είχαν ψηφίσει για τα τοπικά όργανα 309 μηχανικοί και σε σύνολο 296 εγκύρων ψηφοδελτίων είχαν λάβει: 

Ø Η Προοδευτική Κίνηση Μηχανικών, 145 ψήφους. 
Ø Η Ενότητα Μηχανικών Κέρκυρας, 98 ψήφους. 
Ø Η Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών 40 ψήφους και η
Ø Πανεπιστημονική 13 ψήφους.
 

Σημειώνεται ότι οι δυο πρώτες Παρατάξεις, που είχαν τότε εκπροσώπους τους κ. Κ. Βλάσση και Ν. Σπίγγο αντίστοιχα, μετείχαν στις προχθεσινές με ενιαίο ψηφοδέλτιο υπό τον τίτλοΠροοδευτική Ενότητα Μηχανικών Κέρκυρας. 

Τις επόμενες ημέρες η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, που εδρεύει στην Αθήνα, θα εκδώσει τα επίσημα αποτελέσματα και θα ανακηρύξει τους εκλεγέντες. Αμέσως μετά θα συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση η 25μελής Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Κέρκυρας, η οποία αφού πρώτα εκλέξει το Προεδρείο της, θα εκλέξει το νέο Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, τον Αντιπρόεδρο τον Γραμματέα και τα υπόλοιπα 6 μέλη της Διοίκησης για την προσεχή τριετία. 

Κέρκυρα, 25-11-00

Εκλογές στο Τεχνικό Επιμελητήριο

Ψηφίζουν αύριο [σήμερα] οι μηχανικοί


Στις κάλπες προσέρχονται αύριο [Κυριακή 26/11] σε ολόκληρη τη χώρα 80.000 διπλωματούχοι μηχανικοί για την ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας [ΤΕΕ], σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, την περίοδο 2000-2003. 

Στην Κέρκυρα, για την ανάδειξη των Οργάνων Διοίκησης του τοπικού Περιφερειακού Τμήματος, την ψήφο των 400 μηχανικών διεκδικούν 3 συνδυασμοί υποψηφίων και ένας μεμονωμένος. 

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη του ΤΕΕ και θα πραγματοποιηθεί σε 112 εκλογικά τμήματα. 

Στην πόλη μας το εκλογικό Τμήμα θα λειτουργήσει στα γραφεία του Τοπικού Τμήματος, Λωφ. Αλεξάνδρας 13, 4ος όροφος. 

Από τις εκλογές αυτές θα αναδειχθούν τα 155 αιρετά μέλη της Αντιπροσωπείας (η εκλογή τους γίνεται με βάση γεωγραφική κατανομή) τα 45 μέλη των Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικοτήτων (ανά πέντε για κάθε ειδικότητα) τα οποία μετέχουν στην Αντιπροσωπεία, τα 4 αιρετά μέλη του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου μελών του ΤΕΕ, τα 15 αιρετά μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου που εδρεύει στην Αθήνα και τα 5 αιρετά μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων που εδρεύουν στην έδρα κάθε Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ. 

Επίσης, θα εκλεγούν τα μέλη των Αντιπροσωπειών των 17 Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ, από τα οποία στη συνέχεια θα εκλεγούν οι Διοικούσες Επιτροπές. 

Να σημειωθεί ότι τα μέλη του ΤΕΕ είναι δυνατόν να ψηφίσουν και σε εκλογικό τμήμα εκτός της περιοχής στην οποία ανήκουν, αλλά σ' αυτή την περίπτωση η ψηφοφορία θα αφορά μόνο τα κεντρικά όργανα του ΤΕΕ (Αντιπροσωπεία ΤΕΕ, Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο και Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων). 

Δικαίωμα εκλογής έχουν όλα τα τακτικά μέλη του ΤΕΕ (το Μητρώο αριθμεί 83.000 μέλη), εφόσον δεν έχουν στερηθεί με δικαστική απόφαση την ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας τους, δεν έχουν καταδικαστεί, ούτε είναι υπόδικοι για αδικήματα. 

Εκλογές στο Τεχνικό Επιμελητήριο

Οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων Οργάνων Διοίκησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας [ΤΕΕ] για την περίοδο 2006-2009 θα γίνουν σε όλη τη χώρα την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2006. 

Από τις εκλογές αυτές θα αναδειχθούν τα 155 αιρετά μέλη της κεντρικής Αντιπροσωπείας, τα 45 μέλη των Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικοτήτων, τα οποία μετέχουν στην Αντιπροσωπεία, τα 4 αιρετά μέλη του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου μελών του ΤΕΕ, τα 15 αιρετά μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου που εδρεύει στην Αθήνα και τα 5 αιρετά μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων που εδρεύουν στην έδρα κάθε Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ. 

Επίσης, θα εκλεγούν τα μέλη των Αντιπροσωπειών των 17 Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ (25 τον αριθμό για την Κέρκυρα), από τις οποίες στη συνέχεια θα εκλεγούν οι τοπικές Διοικούσες Επιτροπές. 

Ηλεκτρονικά η έκδοση των αποτελεσμάτων 

Για πρώτη φορά, στην εκλογική διαδικασία θα γίνει χρήση μεθόδων και μέσων της Πληροφορικής, με σκοπό να εξασφαλιστεί ταχύτητα και εγκυρότητα στην έκδοση των αποτελεσμάτων.

Πρόκειται, αναμφισβήτητα, για μια σημαντική απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ που καινοτομεί, αξιοποιώντας το πρόγραμμα της «Κοινωνίας της Πληροφορίας», κάνοντας ταυτόχρονα ένα άλμα εμπρός, προς την ηλεκτρονική εποχή, εφαρμόζοντας ένα σύστημα, που καθώς έχει πιλοτικό χαρακτήρα, μπορεί να αποτελέσει δείγμα γραφής για όλες τις αντίστοιχες εκλογικές διαδικασίες που γίνονται στη χώρα. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, η Τράπεζα Πληροφοριών του TEE, που εκσυγχρονίζεται διαρκώς και με ταχύτατους ρυθμούς, ώστε να προσφέρει σύγχρονες και απολύτως χρηστικές υπηρεσίες προς τους διπλωματούχους μηχανικούς, έχει αναπτύξει ειδικό λογισμικό διαχείρισης υποψηφιοτήτων, παραγωγής και ελέγχου των ψηφοδελτίων, σάρωσης, αναγνώρισης, ελέγχου και καταμέτρησης των ψηφοδελτίων και των σταυρών προτίμησης, καθώς και έκδοσης των αποτελεσμάτων. 

Που σημαίνει ότι τα μόνα χέρια με στυλό, που θα παρεμβαίνουν σ' ολόκληρη τη διαδικασία, θα είναι του ψηφοφόρου (για τη σταυροδοσία) και του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής (που θα επικυρώνει τα στοιχεία). Απ' εκεί και ύστερα το .λόγο θα έχουν οι σαρωτές και τα PC. Τα δε ψηφοδέλτια, για λόγους εγκυρότητας και διευκόλυνσης της ψηφιακής τους αναγνώρισης, θα φέρουν bar code. 

Οι υποψήφιοι 

Τις προηγούμενες ημέρες ολοκληρώθηκε κατά τα προβλεπόμενα η διαδικασία υποβολής των υποψηφιοτήτων για τις εκλογές του Επιμελητηρίου. Συνολικά, οι υποψηφιότητες σε όλη την Ελλάδα έφτασαν σχεδόν τις 5.000 (2.858 στην περιφέρεια της πρωτεύουσας), που αποτελεί και νέο ρεκόρ συμμετοχής (σ.σ. το 2003, στην περιοχή της πρωτεύουσας είχαν υποβληθεί 2.489 υποψηφιότητες). Με βάση αυτό το δεδομένο προκύπτει ότι ένας στα είκοσι μέλη του ΤΕΕ (περίπου 100.000) θα είναι υποψήφιος. 

Στην Κέρκυρα, την ψήφο των 500 περίπου διπλωματούχων μηχανικών, μελών του τοπικού Τμήματος, θα διεκδικήσουν τέσσερις συνδυασμοί υποψηφίων: 

 • Η Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών, με εκπρόσωπο τον κ. Λάκη Σούλο, Πολιτικό Μηχανικό.
 • Η Πανεπιστημονική, με εκπρόσωπο την κα Δήμητρα Κουφογεώργου - Κοσκινά, Πολιτικό Μηχανικό.
 • Η Προοδευτική Ενότητα Μηχανικών Κέρκυρας, με εκπρόσωπο τον κ. Νικόλαο Σπίγγο, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό.
 • Η Πρωτοβουλία Ανανέωσης, με εκπρόσωπο τον κ. Ανδρέα Πανδή, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, 

  και ο μεμονωμένος υποψήφιος 
 • κ. Σπυρίδων Αργυρός, Αρχιτέκτων Μηχανικός. 

  Η ψηφοφορία θα γίνει σε 159 εκλογικά τμήματα σε ολόκληρη τη χώρα, εκ των οποίων 60 θα βρίσκονται στην Αθήνα. Τοπικά, το εκλογικό Τμήμα θα λειτουργήσει στα Γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος, Λεωφ. Αλεξάνδρας 13. Στις Εφορευτικές Επιτροπές θα προΐστανται πλέον δικαστικοί λειτουργοί, αντί των Προϊσταμένων των Τεχνικών Υπηρεσιών των Νομαρχιών. 

  Να σημειωθεί, τέλος, ότι οι εκλογές στο ΤΕΕ είναι οι μαζικότερες που γίνονται στη χώρα μας (μετά τις εκλογές για το Κοινοβούλιο και την Αυτοδιοίκηση), αφού εν δυνάμει ψηφοφόροι είναι ένας στους εκατό πολίτες της χώρας. 
 • Βρείτε μας στο Facebook
  Ακολουθήστε μας στο twitter
  Λάβετε ειδοποιήσεις RSS