Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Η προθεσμία ανάρτησης των δασικών χαρτών παρατείνεται έως την 07/09/2017. 

Ενημερωθείτε σχετικά, στο σύνδεσμο: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni%5b524%5d=5055&language=el-GR

 

Νέα ημερομηνία υποβολής περιλήψεων για το Συνέδριο Σκυροδέματος. Αναλυτικά ενημερωθείτε παρακάτω.

Σας επισυνάπτουμε Δελτίο Τύπου αναφορικά με την ανακοίνωση του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων

Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)για την παροχή της καινοτόμου υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εγγυητικών επιστολών καθώς

και εγχειρίδιο χρήσης, για ενημέρωσή σας. 

Έχουν εκδοθεί  τα ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορών που αφορούν αναδρομικές εισφορές για το Β’ εξάμηνο 2011 και Α΄ εξάμηνο 2012 και έχουν αναρτηθεί την ιστοσελίδα του ΤΣΜΕΔΕ.

Λόγω αδυναμίας του συστήματος του ΕΦΚΑ, εμφανίζονται ανεξόφλητα τα ποσά των ειδοποιητηρίων του Β΄εξαμήνου 2011 ακόμα και σε περιπτώσεις που ήδη έχουν εξοφληθεί οι αντίστοιχες εισφορές.  

Σε περίπτωση που έχετε αποδεικτικό εξόφλησης των εισφορών του Β΄ εξαμήνου 2011, αγνοείστε το αντίστοιχο ειδοποιητήριο. Αν δεν είστε βέβαιοι για την εξόφληση της εισφοράς, μπορείτε να απευθυνθείτε στην υπηρεσία Κέρκυρας του ΕΦΚΑ.

 

Από το ΤΚ/ΤΕΕ.

Παρακάτω παρατίθεται ένα ερωτηματολόγιο που αφορά τα σεμινάρια του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ με σκοπό να συνδιαμορφώσει τις υπηρεσίες του και τον τρόπο παροχής τους και σας παρακαλούμε όσοι επιθυμούν να το συμπληρώσουν.

Το ερωτηματολόγιο: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟ ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ

Το επισυναπτόμενο έγγραφο επιμελήθηκε το ΤΕΕ Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου.

Στην ιστοσελίδα του ΤΣΜΕΔΕ έχουν αναρτηθεί τα ειδοποιητήρια με τις αναδρομικές εισφορές Α' εξαμήνου 2012.

Λήξη της προθεσμίας η 30-11-2017.

Επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε το ειδοποιητήριο.

http://www.tsmede.gr:65401/

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 20/07/2017– 09.30 – 12.30

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Η Επιτροπή Αιμοδοσίας της (δικής μας) Τράπεζας Αίματος και η Διοικούσα Επιτροπή, σας καλούμε να λάβετε μέρος στην έβδομη κατά σειρά οργανωμένη αιμοδοσία, που θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Π. Τμήματος, Λεωφ. Αλεξάνδρας 13, 4ος όροφος, την  Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017, από 09.30 έως 12.30, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας.

Περισσότερα...

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - με μοχλό το Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος του ΤΕΕ - πραγματοποιεί τακτικά εδώ και 40 χρόνια Συνέδρια Σκυροδέματος που απευθύνονται στον Τεχνικό Κόσμο της Χώρας, στη Βιομηχανία, στις Εταιρείες Μελετών, Κατασκευών και Εφαρμογών, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σε Δημόσιους Φορείς και Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της έρευνας και καινοτομίας, όσον αφορά στην τεχνολογία του σκυροδέματος, στο σχεδιασμό, στη μελέτη και στην κατασκευή έργων από σκυρόδεμα.

Σας ενημερώνουμε ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, αποφάσισε να διοργανώσει Συνέδριο Σκυροδέματος το Μάρτιο του 2018, στην Αθήνα.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/INTER_RELATIONS/events/events2017/18oSkyrodema

 

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS