Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών προς το τέως ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, νυν ΕΦΚΑ, όλων των προηγούμενων ετών έως και 31-12-2016 θα γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής στις συνεργαζόμενες τράπεζες (ΕΤΕ ή ATTICA). 

Η διαδικασία αυτή τίθεται σε ισχύ από τη Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017.

 

 

 

Σε συνεννόηση με την διοίκηση του ΤΕΕ το όριο οφειλόμενων συνδρομών για να επιτρέπονται νέες συναλλαγές στο σύστημα αμοιβών του ΤΕΕ μειώθηκε σε 3 έτη (συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος έτους) με προοπτική να μηδενιστεί μέχρι τέλους του χρόνου.

Περισσότερα...

Μετά την επεξεργασία και την επιβεβαίωση της ορθότητας από τη Μόνιμη Επιτροπή "Επαγγελματικών Θεμάτων & Νέων Μηχανικών" του Π. Τμήματος, αναδημοσιεύουμε για ενημέρωση σας την ανάλυση που έγινε από την Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών.  Η ανάλυση αφορά τη ρύθμιση των χρεών των μηχανικών προς το Δημόσιο και τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, βάσει του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (Ν. 4469/03.05.2017/ΦΕΚ Α΄62).

Το ΥΠΕΝ εξέδωσε Δελτίο Τύπου σύμφωνα με την οποία δίνεται παράταση του Ν.4178/13 για τη ρύθμιση της αυθαίρετης δόμησης. 

Δείτε το Δελτίο Τύπου στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni%5B524%5D=5162&language=el-GR

Έχει ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση των εκδόσεων του ΤΕΕ της περιόδου 1930-1959. Το ψηφιοποιημένο υλικό είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://library.tee.gr/digital/books_tee/ και η αναζήτησή του γίνεται από τον Κύριο Κατάλογο Βιβλιοθηκών ΤΕΕ στη διεύθυνση  http://opac.tee.gr/.

Οι αυτοαπασχολούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι ή θα εγγραφούν στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑαπό την ημερομηνία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος στην αρμόδια ΔΟΥ και μέχρι τη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας και τη διαγραφή από τη ΔΟΥ.

 

Δείτε το σχετικό άρθρο του ψηφισθέντος νομοσχεδίου στο συνημμένο αρχείο.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο ΤΕΕ με τα σχετικά δικαιολογητικά έως 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Τεχνικό Επιμελητήριο διενεργεί πραγματογνωμοσύνες για τεχνικά ζητήματα. 

Η δυνατότητα αυτή  παρέχεται από το άρθρο 2 του Διατάγματος της 10ης Ιανουαρίου του έτους 1935,  όπου αναφέρει:

Περισσότερα...

Η προθεσμία ανάρτησης των δασικών χαρτών παρατείνεται έως την 07/09/2017. 

Ενημερωθείτε σχετικά, στο σύνδεσμο: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni%5b524%5d=5055&language=el-GR

 

Νέα ημερομηνία υποβολής περιλήψεων για το Συνέδριο Σκυροδέματος. Αναλυτικά ενημερωθείτε παρακάτω.

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS