Δημόσια διαβούλευση για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων και τους ενεργειακούς επιθεωρητές
 

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έχει τεθεί το Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον «Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» και το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τους «Ενεργειακούς Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού». Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις γίνεται δυνατή η εφαρμογή του Νόμου 3661/08 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις», με τον οποίο εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2002/91, ενώ ταυτόχρονα θεσμοθετείται ένας νέος ενεργειακός κανονισμός, που θα είναι εύχρηστος, άμεσα εφαρμόσιμος, που δίνει σαφείς οδηγίες και κατευθύνσεις για τη μελέτη των κτιρίων και που επιτρέπει τη γρήγορη και μη δαπανηρή επιθεώρηση των κτιρίων.


Η κατάθεση των απόψεων και προτάσεων, καθώς και οι προτάσεις από τους αρμόδιους φορείς θα ληφθούν υπόψη, μετά από σχετική επεξεργασία από τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου, στα τελικά Σχέδια του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και του Προεδρικού Διατάγματος Ενεργειακών Επιθεωρητών αντίστοιχα. Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 31 Ιανουαρίου 2010.

Πηγή:www.diorismos.gr

 

Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον «Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» και Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τους «Ενεργειακούς Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού»

 Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τους «Ενεργειακούς Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού»

 


 

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS