Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Έρευνα σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες των μηχανικών

Συμμετέχετε συμπληρώνοντας τη φόρμα για την Έρευνα σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες των μηχανικών.

Συμμετοχή

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Εγγραφή στα Σ.Υ.Π.Ο.Θ.Α. και Σ.Α.

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στα Συμβούλια Πολεοδομικών θεμάτων & Αμφισβητήσεων – ΣΥΠΟΘΑ και Συμβούλια Αρχιτεκτονικής - ΣΑ

Περισσότερα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΚ/ΤΕΕ

Αγαπητέ/ή Συνάδελφε,

Το διάστημα Μαΐου – Ιουλίου 2017, η Δ.Ε συνήλθε σε έξι τακτικές συνεδριάσεις της. Ο Απολογισμός της δραστηριότητάς για τη συγκεκριμένη περίοδο, περιλαμβάνει:

 • Υποβοήθηση έργου υπηρεσίας Π. Τμήματος.

Το έργο της Υπηρεσίας του Π. Τμήματος από 01/06/2017 υποστηρίζεται, μέσω Ομάδας Εργασίας του Κεντρικού ΤΕΕ, από τη συνάδελφο κα Ελένη Προβατά, Μηχ. Περιβάλλοντος.

 • Υποβολή Προτάσεων σε Προγράμματα ΕΣΠΑ.

Η Δ.Ε του Π. Τμήματος με την αρωγή της Μ.Ε. Μόνιμης Επιτροπής Εθνικών και Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων  του Π. Τμήματος, υπέβαλε δύο προτάσεις στο πλαίσιο του  Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιονίων Νήσων 2014-2020.
 
1. Η 1η πρόταση υπεβλήθη στην Πρόσκληση με κωδικό ΙΟΝ42 «κωδικό ΙΟΝ42: «Εκτίμηση επικινδυνότητας και δράσεις πρόληψης κινδύνων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές (σεισμοί)», με τα εξής στοιχεία:

Τίτλος Πράξης: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, ΠΡΟΛΗΨΗ& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΩΝ/ΣΥΛΛΟΓΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Εταιρικό σχήμα: 

· Κύριος Δικαιούχος και φορέας υλοποίησης: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
 
· Δικαιούχος 2: TEE τμήμα Κέρκυρας
 
2. Η 2η πρόταση υπεβλήθη στην Πρόσκληση με κωδικό ΙΟΝ43 «Παρεμβάσεις αντιμετώπισης και πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιών και φαινομένων διάβρωσης του εδάφους», με τα εξής στοιχεία:
Τίτλος Πράξης: «ΛΑΕΡΤΗΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Εταιρικό σχήμα: 

1. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (επικεφαλής εταίρος),
2. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (εταίρος)
3, Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Πληροφορικής) (εταίρος),
4. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (εταίρος),
5. Π.Ε.Δ.Ι.Ν. (εταίρος),
6. ΤΕΕ / Τμήμα Κέρκυρας (εταίρος).
 
Επίσης,  η Μόνιμη Επιτροπή με στόχο τη συγκέντρωση και επεξεργασία  προτάσεων και την παραγωγή ενός ενιαίου στρατηγικού σχεδίου σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και στην  προσπάθεια της να συλλέξει προτάσεις πιθανών έργων στα οποία θα μπορούσε το Π. Τμήμα Κέρκυρας του ΤΕΕ να συμμετέχει είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με λοιπούς φορείς, προετοίμασε μια Φόρμα Πρότασης Έργου για ένταξη σε Ευρωπαϊκό ή Εθνικό συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα, την οποία η Δ.Ε ενέκρινε και προώθησε στις άλλες  Μόνιμες Επιτροπές προκειμένου να τη συμπληρώσουν.

 • Έγκριση Οικονομικών στοιχείων ΤΕΕ

Η Δ.Ε. ενέκρινε τον Προϋπολογισμό του Π. Τμήματος για το έτος 2017 καθώς και τον Απολογισμό και Ισολογισμό οικονομικής χρήσης 2016.  Στην συνέχεια τα στοιχεία αυτά  υποβλήθηκαν, με εισήγησή της, στην Αντιπροσωπεία του Π. Τμήματος όπου μετά από έγκρισή τους διαβιβάστηκαν, προς τελική έγκριση, στη Δ.Ε. του Κεντρικού ΤΕΕ, όπου με την υπ’ αρ. A3/Σ20/2017 απόφασή της ενέκρινε τον Προϋπολογισμό του  Π. Τμήματος για το έτος 2017.
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Αιμοδοσία Μηχανικών 20/07/2017.

Η Επιτροπή Αιμοδοσίας της Τράπεζας Αίματος «Σχεράνι» πραγματοποίησε την 7η κατά σειρά Αιμοδοσία την Πέμπτη 20/07/2017. Η αιμοδοσία σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία αφού συλλέχθηκαν 24 φιάλες αίμα. 

 • Παρουσίαση Πολεοδομικής Μελέτης Ανεμομύλου. 

Παρουσιάσθηκε στη Δ.Ε. η Μελέτη «Τοπογραφική – Κτηματογραφική Αποτύπωση και Πολεοδομική  Μελέτη Επέκτασης – Αναθεώρησης της Πολεοδομικής Ενότητας Ανεμομύλου Δήμου  Κέρκυρας», Β1 στάδιο (πρόταση – οριστική μελέτη) από την Υπηρεσία ΧΩΠΕ του Δήμου Κέρκυρας και τη μελετητική Ομάδα, όπου διατυπώθηκαν οι θέσεις τόσο από την πλευρά των μελετητών όσο και από την πλευρά της επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
 
Η παρουσίαση της Μελέτης από την πλευρά των μελετητών έγινε από τον κ. Μ. Πανδή, Α.Μ., ενώ από την πλευρά της Διευθύνουσας Υπηρεσίας από την Προϊσταμένη ΧΩ.ΠΕ. του Δήμου Κέρκυρας, κα Σ. Κοτσιμπού, Αγρ.Τ.Μ.
 
Η Δ.Ε διαβίβασε τη μελέτη στη Μ.Ε. Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Αστικού Σχεδιασμού του Π. Τμήματος προς επεξεργασία και κατάθεση απόψεων.

 •  Συμμετοχή του ΤΚ/ΤΕΕ στη γενική απεργία της 17ης Μαΐου 2017 για το ασφαλιστικό και τα νέα μέτρα.

Η Δ.Ε αποφάσισε τη συμμετοχή του Π. Τμήματος στην κινητοποίηση της 17ης Μαΐου 2017 και κάλεσε τα μέλη του Π. Τμήματος να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση ενάντια στις νέες επιβαρύνσεις που προβλέπονται στις ασφαλιστικές εισφορές αλλά και στα μέτρα που απορρυθμίζουν και πλήττουν το σύνολο του τεχνικού κόσμου και περιλαμβάνονται στο νέο πολυνομοσχέδιο το  οποίο ψηφίσθηκε στις 18/05/2017.
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

 •  Συνεδριάσεις Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ.

Ο Πρόεδρος του Π. Τμήματος συμμετείχε στις συνεδριάσεις της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ που διεξήχθησαν στις 6 & 7 Μαΐου καθώς και στις 10 & 11 Ιουνίου 2017.
 
Επίσης, συμμετείχε στην Σύσκεψη των Προέδρων των Π. Τμημάτων με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου 2017.

 • Συνεδρίαση του Φορέα Διαχείρισης της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας

Την Δευτέρα 17 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε Σύσκεψη του Φορέα Διαχείρισης της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας,  στην αίθουσα εκδηλώσεων του Π. Τμήματος. Το ΤΕΕ συμμετείχε στη Σύσκεψη, δια των εκπροσώπων του και υπέβαλε έγγραφες παρατηρήσεις επί των θεμάτων που συζητήθηκαν .
 
ΘΕΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

 • Δημόσια Ακίνητα και Δημόσιος Χώρος.

Η Δ.Ε με την υπ αρ. ΔΕ/2017/Σ11/07 απόφασή της ενέκρινε το κείμενο με το οποίο εξέφρασε τη θέση της για τα Δημόσια Ακίνητα και τον Δημόσιο Χώρο.  
 
Το κείμενο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Π. Τμήματος.  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ

 • Ορισμός εμπειρογνωμόνων ΤΚ/ΤΕΕ.

Η Δ.Ε του Π. Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ, όρισε ως εμπειρογνώμονες στο διμελές όργανο που προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 3982/2011 τους Ναπολέοντα Κεφαλληνό, Μ.Μ. και Γεώργιο Σταυρίδη, Η.Μ.

 •  Αντικατάσταση εκπροσώπου ΤΚ/ΤΕΕ στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ.

Η Δ.Ε του Π. Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ, μετά από αίτημα του κ. Ν. Σοφιανού για παραίτησή του από τη θέση του τακτικού εκπροσώπου του ΤΚ/ΤΕΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ, όρισε τον κ. Νικόλαο Πολύζο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.
 
ΕΓΓΡΑΦΑ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
 
- Εστάλη έγγραφο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στη Δνση Χωροταξίας του Δήμου Κέρκυρας καθώς και στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου, με θέμα την εφαρμογή των διατάξεων της κατά παρέκκλιση αρτιότητας και παραστατικά στοιχεία απόδειξης του χρόνου δημιουργίας οικοπέδου/γηπέδου.
 
Το έγγραφο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Π. Τμήματος.
 
- Εστάλη έγγραφο προς τον Πρόεδρο Ε.Κ.Χ.Α καθώς και στον αρμόδιο Υπουργό κ. Σταθάκη, σχετικά με τη μελέτη του Εθνικού Κτηματολογίου που αφορά στην Κέρκυρα – Θεσπρωτία και σε τρεις ακόμη νομούς της Κρήτης (Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά) καθότι είναι οι μόνες περιοχές που δεν εξελίσσονται οι διαδικασίες ανάθεσης. Στο έγγραφο επισημάνθηκε η αναγκαιότητα επίσπευσης της ανάδειξης αναδόχου και ανάθεση της μελέτης τονίζοντας ότι το συγκεκριμένο γεγονός ζημιώνει την περιοχή και διαιωνίζει την παρασιτική εκμετάλλευση της Κερκυραϊκής γης.
 
- Η Δ.Ε έκανε έγγραφη παρέμβαση προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες, σχετικά με το θέμα της  σύνταξης των μελετών Φωτοερμηνείας και Φωτογραμμετρίας από άτομα μη έχοντα το από το νόμο  προβλεπόμενο επαγγελματικό δικαίωμα, ως τεκμήριο γνώσης του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου,
 
Υπενθυμίζουμε ότι ο χώρος της βιβλιοθήκης του Π. Τμήματος είναι διαθέσιμος στους συναδέλφους προκειμένου να τον χρησιμοποιούν για εργασία και επαγγελματικές συναντήσεις. Η αίθουσα θα διατίθεται κατά τις πρωινές ώρες. Διαθέτει δίκτυο wi-fi ενώ το «κλείσιμο» της αίθουσας γίνεται ηλεκτρονικά.
 
Τέλος,
 
σας προτείνουμε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του τμήματος http://www.teekerk.gr, για την έγκυρη ενημέρωσή σας και υπενθυμίζουμε ότι εκεί υπάρχουν ενεργές ηλεκτρονικές φόρμες για να συμπληρωθούν από τα μέλη μας, οι οποίες αφορούν:
Α. Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.
Β. Έρευνα σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες των μηχανικών.
 
Επίσης, στη ιστοσελίδα μας αναρτώνται βιντεοσκοπημένες εκδηλώσεις του Κεντρικού ΤΕΕ καθώς και παρουσιάσεις επιστημονικού ενδιαφέροντος, για την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των συναδέλφων του ΤΚ/ΤΕΕ.
 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Νίκος Τρίαντος
Πρόεδρος Δ.Ε.

 


Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS