Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Πιστοποιητικά εμπειρίας μελετητών και εταιρειών μελετών - Εγκύκλιος 15 ΥΠΥΜΕΔΙ

Εκδόθηκε η Εγκύκλιος 15/2014 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με θέμα "Πιστοποιητικά εμπειρίας μελετητών και εταιρειών μελετών", τα οποία εκδίδονται με τη μορφή βεβαίωσης από τους δημόσιους φορείς που αναθέτουν μελέτες και περιέχουν στοιχεία για τα πρόσωπα, που συμμετέχουν στην εκπόνηση κάθε μελέτης αλλά και για το αντικείμενό της. Αντίστοιχα πιστοποιητικά προβλέπονται και για μελέτες που αναθέτουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα.


Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS