ΠΡΟΚΗΡΥXΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ, προκειμένου να λάβουν μέρος στις εν λόγω εξετάσεις, πρέπει να υποβάλλουν στο Τ.Ε.Ε. αίτηση με τα σχετικά ακόλουθα δικαιολογητικά, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, μέχρι 28 ΜΑΪΟΥ 2014 (ώρες κατάθεσης δικαιολογητικών 9:00-13:00).

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων θα ανακοινωθούν, εντός είκοσι (20) ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικών, στο Τ.Ε.Ε. και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ: www.tee.gr

Δείτε την προκήρυξη: εδώ

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS