ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Καθορισμός Τιμών Μονάδος Επιφάνειας Οικοδομικών Έργων

Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ: Ν 4030/2011 "Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, ελέγχου κατασκευών και  λοιπές διατάξεις"(ΦΕΚ  249/Α΄) και διευκρινίσεις στο Ν 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄)

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS