Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

Εγγραφή στα Σ.Υ.Π.Ο.Θ.Α. και Σ.Α.

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στα Συμβούλια Πολεοδομικών θεμάτων & Αμφισβητήσεων – ΣΥΠΟΘΑ και Συμβούλια Αρχιτεκτονικής - ΣΑ

Περισσότερα

Οικισμοί Ν.Κέρκυρας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Κέρκυρα, 29 Μαρτίου 2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Τόσο η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον προσδιορισμό των νέων αξιών, όσο και οι επιπτώσεις που θα έχουν αυτές στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση των πολιτών, μας κάνει ιδιαίτερα επιφυλακτικούς.

Η πρώτη επιφύλαξη αφορά στην επιλογή της μεθόδου προσδιορισμού των αξιών από το ΥΠΟΙΚ:

Υπάρχουν περί τις 10.000 ζώνες  αντικειμενικών τιμών. Η κάθε ζώνη ανατέθηκε σε 4 εκτιμητές και κάθε εκτιμητής μπορούσε να αναλάβει έως 100 ζώνες. Οι εκτιμητές κλήθηκαν να ολοκληρώσουν ‘άρτια και τεκμηριωμένα’ – όπως ανέφερε η πρόσκληση του ΥΠΟΙΚ - την εκτίμησή τους, εντός χρονικού διαστήματος 20 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης διορισμού τους.

Χωρίς να αμφισβητούμε την προσπάθεια που κατέβαλλαν οι εκτιμητές για τη συγκέντρωση στοιχείων, ο ασφυκτικός χρόνος ολοκλήρωσης του έργου δεν εγγυάται την αξιοπιστία και τη σοβαρότητα των αποτελεσμάτων.

Η δεύτερη επιφύλαξη αφορά στο γεγονός ότι θα επέλθουν αυξήσεις των αξιών στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων, η οποία σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του Υπουργείου ανήκει στο 60% των ζωνών με τη μεγαλύτερη αύξηση. Το ΤΕΕ/ΤΚ έχοντας γνώση του τοπικού περιβάλλοντος, βασισμένη στη συστηματική παραγωγή σχετικών εργασιών από επιστημονικές ομάδες εργασίας του Π. Τμήματος, καθώς και στις επεξεργασμένες θέσεις της Διοικούσας Επιτροπής, έχει την άποψη ότι με τη συγκεκριμένη προσέγγιση του Υπουργείου θα προκύψουν λανθασμένες και άδικες αξίες ακινήτων.

Επειδή τα στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν και επεξεργάζονται στο Υπουργείο, στηρίζονται σε τρέχουσες αγοραίες αξίες, σημειώνουμε ότι : Αγοραία αξία είναι το αποτιμηθέν ποσό στο οποίο πρέπει να ανταλλάσσεται ένα ακίνητο κατά την ημερομηνία εκτίμησης μεταξύ ενός πρόθυμου αγοραστή και ενός πρόθυμου πωλητή, σε μια συνήθη συναλλακτική κίνηση, μετά από εύλογο χρόνο προώθησης, όπου κάθε πλευρά ενεργεί με γνώση, σύνεση και χωρίς εξαναγκασμό. 

Σήμερα όμως, στην εξουθενωμένη Ελληνική κοινωνία δεν υπάρχουν ομαλές συνθήκες, ούτε συνήθης συναλλακτική κίνηση.

Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, οι αξίες που προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία, πολύ μικρή σχέση έχουν με την τοπική πραγματικότητα, τόσο λόγω του τρόπου συλλογής και της δυνατότητας επιβεβαίωσής τους, όσο  και λόγω του πλήθους και των χαρακτηριστικών του δείγματος των ακινήτων που μεταβιβάστηκαν. Θεωρούμε ότι η διαδικασία δεν θα οδηγήσει σε αντικειμενικούς προσδιορισμούς αξιών, αλλά σε αδρομερείς προσεγγίσεις που κινούνται στα όρια της αυθαιρεσίας.

Φαίνεται, ότι η βασική επιδίωξη από πλευράς Υπουργείου, είναι η επίτευξη στόχων που προκύπτουν από οικονομικές δεσμεύσεις απέναντι στους δανειστές και όχι ο εξορθολογισμός του συστήματος αξιών των ακινήτων, που διαχρονικά και από όλες τις κυβερνήσεις αποφεύγεται, με συνέπεια τις στρεβλώσεις που υπάρχουν μέχρι σήμερα.

Η θέση του ΤΕΕ/ΤΚ για τον αντικειμενικό προσδιορισμό αξιών ακινήτων, συνοψίζεται στις ακόλουθες διαπιστώσεις - προτάσεις:

-Είμαστε αντίθετοι στην οριζόντια μεταβολή των αντικειμενικών αξιών, η οποία συνιστά προχειρότητα και αναλογική διατήρηση των υφιστάμενων αστοχιών και αδικιών. Αποτελεί προκρούστεια «επίλυση» ενός σύνθετου προβλήματος που απαιτεί ιδιαίτερη ανάλυση για κάθε τόπο.

-Θεωρούμε ότι το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με τη θέσπιση αναλυτικής μεθοδολογίας προσδιορισμού των αξιών, που θα απαλοίφει τις σοβαρές αστοχίες των υφιστάμενων μεθόδων. Οι τιμές που θα εφαρμόζονται, θα είναι αποτέλεσμα στοιχείων που θα συγκεντρώνονται και θα επεξεργάζονται από τοπικό (και εθνικό) παρατηρητήριο αξίας ακινήτων.

Έτσι το σύστημα θα είναι δυναμικό, αφού θα μεταβάλλεται χρονικά, οπότε θα μπορεί να είναι αντικειμενικό. Αντίθετα, δηλαδή, από το στατικό σύστημα προσδιορισμού αξιών που ισχύει σήμερα.

-Οι κατευθύνσεις για τη θέσπιση αυτού του συστήματος θα πρέπει να δοθούν από το Υπουργείο Οικονομικών και σε συνεργασία με θεσμικούς φορείς μέχρι το τέλος του 2018, να έχει ολοκληρωθεί και να έχει θεσμοθετηθεί η εργασία του προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών. 

Σημειώνουμε, ότι στην Κέρκυρα, υπάρχει γνωμοδοτική επιτροπή του Υπ. Οικονομικών για τις ΑΑ γης, στην οποία εκπροσωπείται το ΤΕΕ  και η οποία είναι αδρανής. Η ανασύσταση και η θεσμοθέτηση αυτής της επιτροπής (ως παρατηρητήριο), με τη συμμετοχή θεσμικών φορέων, ειδικών επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων, μπορεί να συγκεντρώνει, να επεξεργάζεται και να προτείνει στο Υπουργείο τα στοιχεία αξιών. Με αυτό τον τρόπο θα αρθούν οι παράλογες αξίες που έχουν αποδοθεί σε οικισμούς εκτός συστήματος αντικειμενικών αξιών, ώστε να καλυφθούν οι περιοχές όλης της χώρας.

Κάθε μεταβολή προς τα πάνω στον προσδιορισμό αξιών, οφείλει να είναι αποτέλεσμα  σοβαρής, αναλυτικής και εμπεριστατωμένης μεθόδου, διότι συμπαρασύρει πλήθος πρόσθετων επιβαρύνσεων (περί τις είκοσι), μεγεθύνοντας υπέρογκα τα φορολογικά βάρη των πολιτών μέσω των ακινήτων.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΚ/ΤΕΕ


Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS