Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

Βιντεοσκόπηση

Έρευνα σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες των μηχανικών

Συμμετέχετε συμπληρώνοντας τη φόρμα για την Έρευνα σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες των μηχανικών.

Συμμετοχή

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Εγγραφή στα Σ.Υ.Π.Ο.Θ.Α. και Σ.Α.

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στα Συμβούλια Πολεοδομικών θεμάτων & Αμφισβητήσεων – ΣΥΠΟΘΑ και Συμβούλια Αρχιτεκτονικής - ΣΑ

Περισσότερα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΚ/ΤΕΕ

Στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης των μελών του Περιφερειακού Τμήματος, σας γνωστοποιούμε περιληπτικά τα βασικά θέματα, με τα οποία ασχολήθηκε η Δ.Ε. την περίοδο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2014 :

-    Συζητήθηκε, με εισήγηση του μέλους της Δ.Ε. κ. Γ. Βούλγαρη, η συνεργασία του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Π. Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ και της  Περιφέρειας Ιονίων Νησιών με σκοπό τη λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με θέμα: «Τεκμηρίωση Κτιριοδομίας Πόλης μετά τον 16ο αιώνα και Μεθοδολογίες Επεμβάσεων».

-    Οι συνάδελφοι Νικόλαος Σοφιανός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών και Μάρκος Ψαρράκης, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, μέλος και Επιμελητής, αντίστοιχα, της Μ.Ε. Αναπτυξιακών Θεμάτων – Νέων Τεχνολογιών, εισηγήθηκαν στη Διοικούσα Επιτροπή του το  θέμα «το Σύμφωνο των Δημάρχων (ΣτΔ) στο Δήμο Κέρκυρας και ο Ρόλος του Τ.Ε.Ε. Π.Τ. Κέρκυρας».  Η Δ.Ε. αποφάσισε, ως πρώτα βήμα, την παρουσίασή του από τους συναδέλφους στον Δήμο Κέρκυρας.

-    Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και του Δημάρχου Κέρκυρας συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας για το θέμα των απορριμμάτων του Ν. Κέρκυρας όπου μας ζητήθηκε να συμμετάσχουμε. Η Ομάδα Εργασίας θα δώσει κατευθύνσεις για την επίλυση του προβλήματος των απορριμμάτων και αποτελείται από τους:

1.    Ευγένιο Σπυρίδωνα Ασπιώτη, Πρόεδρο του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

2.    Νικόλαο Αναστασόπουλο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

3.    Αγγελική Παπαϊωάννου, Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού & Εποπτείας Καθαριοτητας & Ανακύκλωσης

4.    Κωνσταντίνο Ασπιώτη, Προϊστάμενο μονάδας Ελέγχου ΕΔΑ ΠΙΝ

5.    Κωνσταντίνο Σκορδίλη, Δντη περιβάλλοντος και Χωροταξίας ΠΙΝ

6.    Νικόλαο Τρίαντο, Η.Μ., Πρόεδρο Δ.Ε. ΤΚ/ΤΕΕ

-    Με αφορμή την ΠΟΛ  1248/02.12.2014 που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Απαιτούμενα παραστατικά για τη χορήγηση απαλλαγών ή μειώσεων από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014» και την παράγραφο «ε. Για τη διόρθωση της εκ παραδρομής αναγραφής γηπέδου ως οικόπεδο, απαιτείται  η προσκόμιση βεβαίωσης  της Πολεοδομίας ή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ότι αυτό βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης και εκτός οικισμού», εστάλη έγγραφο με το οποίο ζητήθηκε η τροποποίηση της απαίτησης αυτής και προτάθηκε να γίνεται δεκτή η από το Νόμο οριζόμενη  βεβαίωση ιδιώτη μηχανικού.

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ

Η Διοικούσα Επιτροπή όρισε ως εκπροσώπους:

- Στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης τον κ. Μάρκο Ψαρράκη,  Μηχανικό Η/Υ και Πληροφορικής.

- Στην Εποπτεύουσα Επιτροπή Περιφερειακού Γραφείου Ε.Τ.Α.Α Κέρκυρας, τον κ. Γεώργιο Βούλγαρη, Πολιτικό Μηχανικό και αναπληρωτή αυτού τον κ. Πέτρο Χαλμούκη, Μηχανικό Περιβάλλοντος.

- Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Φορέα για την Διαχείριση της Παλαιάς Πόλης Κέρκυρας, τους:

1.    κ. Νικόλαο Σπίγγο, Αγρ. & Τοπ. Μηχανικός

2.    κα. Εμμανουέλα Παπαδοπούλου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό

και αναπληρωτές αυτών:

1.    κα. Ελένη Τσολάκου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό

2.    κ. Μάξιμο Κουλούρη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό,

αντίστοιχα.

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Π. ΤΜΗΜΑΤΟΣ

- Πραγματοποιήθηκε στις 26/11/2014, σε συνδιοργάνωση του Π.Τ. Κέρκυρας του ΤΕΕ με την Μ.Ε Επαγγελματικών Θεμάτων – Νέων Μηχανικών του Π. Τμήματος και του ΚΕΠΕΚ Δυτικής Ελλάδας, εσπερίδα με θέμα «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ΄».

- Πραγματοποιήθηκε στις 3/12/2014, σε συνεργασία του Π.Τ. Κέρκυρας του ΤΕΕ με την Μ.Ε. Προστασίας και Διατήρησης της Πολιτιστικής   Κληρονομιάς του Π. Τμήματος,  ομιλία με θέμα «Πολεοδομικός σχεδιασμός της πόλης της Κέρκυρας έτη 1537-1570», με ομιλητή τον κ. Ανδρέα Μαζαράκη Αρχιτέκτονα – Αρχαιολόγο.

- Πραγματοποιήθηκε, σε συνεργασία του Π.Τ. Κέρκυρας του ΤΕΕ με τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κέρκυρας, στις 18/12/2014 ομιλία με θέμα «Σεισμός και Κατασκευές», με ομιλητή τον κ. Κ. Σπυράκο, Π.Μ., Καθηγητή ΕΜΠ¸ Δντη Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας.

Οι ανωτέρω εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία στην αίθουσα εκδηλώσεων του Π. Τμήματος.

- Η Δ.Ε διοργάνωσε εκδήλωση βράβευσης των επιτυχόντων για την εισαγωγή τους στα Πολυτεχνεία και τις Πολυτεχνικές Σχολές της Χώρας, κατά τη σχολική περίοδο 2013-2014. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Αναγνωστικής Εταιρείας Κέρκυρας την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2015.

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

- Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου της Δ.Ε. με τους Προέδρους των Κλαδικών Συλλόγων του Ν. Κέρκυρας, την Παρασκευή  31/10/2014, με θέμα συζήτησης την πορεία των ασφαλιστικών θεμάτων του κλάδου μας και εν γένει των θεμάτων που απασχολούν το ΤΕΕ.

- Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. είχε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Ι.Ν. κ. Θ. Γαλιατσάτο καθώς και την Αντιπεριφερειάρχη κα Ν. Πανδή για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ενώ ζήτησε εγγράφως από τη Διαχειριστική Αρχή να παράσχει ενημέρωση στα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής και στα  μέλη των Μονίμων Επιτροπών του Π. Τμήματος, για το ΠΕΠ 2014-2020.

Επίσης, για το ίδιο θέμα, συναντήθηκε με τους Επιμελητές των Μονίμων Επιτροπών και τους συνδέσμους της Δ.Ε.  Πρότεινε στους συναδέλφους αφού μελετήσουν το ΠΕΠ 2014-2020, να εξειδικεύσουν, στο βαθμό που είναι δυνατόν, τους γενικούς άξονες του προγράμματος και να προετοιμάσουν τις προτάσεις τους.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο Πρόεδρος συμμετείχε:

- Ως συζητητής, σε εκδήλωση για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ESPON, με θέμα «Ευρωπαϊκό Δίκτυο. Παρατηρήσεις για τη Χωρική Ανάπτυξη και Συνοχή», που πραγματοποιήθηκε στις 11 και 12 Νοεμβρίου 2014, στον Πειραιά.

- Σε Σύσκεψη των Προέδρων των Περιφερειακών Τμημάτων με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2014, στην Αθήνα.

- Στην 2η τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 19, 20 και 21/12/2014, στην Αθήνα.

 

Σας υπενθυμίζουμε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του τμήματος www.teekerk.gr, για την έγκυρη ενημέρωσή σας.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς


Νίκος Τρίαντος
Πρόεδρος Δ.Ε

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS