Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

Εγγραφή στα Σ.Υ.Π.Ο.Θ.Α. και Σ.Α.

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στα Συμβούλια Πολεοδομικών θεμάτων & Αμφισβητήσεων – ΣΥΠΟΘΑ και Συμβούλια Αρχιτεκτονικής - ΣΑ

Περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Αγαπητέ Συνάδελφε,

Όπως ήδη σε έχουμε ενημερώσει, με τη νέα θητεία της Διοικούσας Επιτροπής του τμήματός μας  ξεκίνησε μια  προσπάθεια να ενημερώνεστε πολύ περιληπτικά ανά μήνα και συνολικά για τα βασικά θέματα με τα οποία ασχολείται .Ξεκινήσαμε από τον Ιούνιο και συνεχίζουμε  για τον Ιούλιο με την τέταρτη συνεδρίαση στις 6-7-2010:

1.    Εγκρίθηκε έγγραφη απάντηση προς την παράταξη της Αριστερής Πρωτοβουλίας σχετική με το από 12/5/2010 δικό της έγγραφο.
2.    Εγκρίθηκε αρχικά να διερευνηθεί η δυνατότητα ίδρυσης στη Κέρκυρα σχολής «παραδοσιακών τεχνών» μετά από εισήγηση της Αρχιτ. Μηχανικού και πρώην Γ.Γ. της Δ.Ε. του τμήματός μας Έλενας Κουρή.

Στη πέμπτη συνεδρίαση (27-7-2010):

1.    Εγκρίθηκε η συνέχιση του έργου της Ομάδας Εργασίας για την καταγραφή των Μνημείων στο Νομό της Κέρκυρας και η συμπλήρωσή της με έναν ακόμη Αρχιτέκτονα προκειμένου να επιταχυνθεί η εκπόνησή του με τελικό στόχο την διευκόλυνση των συναδέλφων και την ελαχιστοποίηση του μεγέθους της γραφειοκρατίας (η Ο.Ε. είχε συσταθεί με απόφαση της προηγούμενης Δ.Ε.).
2.    Αποφασίστηκαν οι όροι και η δημοσίευση της προκήρυξης στο ενημερωτικό δελτίο του ΤΕΕ της Ο.Ε. για την καταγραφή των Μνημείων της Βιομηχανικής κληρονομιάς της Κέρκυρας.
3.    Εγκρίθηκε η βελτίωση του C/D που είχε παραχθεί με απόφαση προηγούμενης Δ.Ε. για τους όρους δόμησης και αρτιότητας στην Κέρκυρα , ώστε να είναι χρηστικό  και τα στοιχεία να είναι προσβάσιμα και μέσω του δυκτιακού μας τόπου (πρόταση του μέλους της Αντιπροσωπείας Ειρήνης Αρβανιτάκη).
4.    Εγκρίθηκε η συγκρότηση επιτροπής από τους Προέδρους των τοπικών κλαδικών συλλόγων, για την σύνταξη τιμολογίων ελάχιστης αποζημίωσης μηχανικών για τις εργασίες τους που είναι εκτός του καθιερωμένου συστήματος (πρόταση του μέλους της Αντιπροσωπείας Ειρήνης Αρβανιτάκη).

                                                               Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
                         
Ο Πρόεδρος

                        Νίκος Σπίγγος


*Είναι χρήσιμο να επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας http://www.teekerk.gr/
Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS